Klik op onderstaande cursussen om hier direct naar toe te springen.

POS cursus 2018 4
POS cursus 2017 4
F.O.K. cursus 2018 4
F.O.K. cursus 2017 4
F.O.K. cursus 2017 cluster 1 4
F.O.K. cursus 2017 cluster 2 4
F.O.K. cursus 2017 cluster 3 4
F.O.K. cursus 2017 cluster 4 4
F.O.K. cursus 2017 cluster 5 4
F.O.K. cursus 2017 cluster 6 4
C.N.A. Cursus 2016-2017 4
C.N.A. Cursus 2017-2018 4
C.N.A. Cursus 2017-2018 cluster zitten 4
C.N.A. Cursus 2017-2018 cluster verplaatsen 4
C.N.A. Cursus 2017-2018 cluster arm-hand vaardigheden 4
C.N.A. incompany cursus 4
Cursus Omgaan met moeilijk gedrag 2017 4
Cursus Groepstherapie: Grip op de groep 4
Algemene Voorwaarden 4
Klachtenprocedure 4
VOBZ 4
GODIVA Normering-studie 4


POS cursus 2018

POS staat voor: Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal.

Omschrijving:
Het doel van de POS is: het systematisch in kaart brengen van de uitgangssituatie en de vorderingen van een kind betreffende diverse ontwikkelingsdomeinen (conform de KinderRAPP) op het niveau van participatie en activiteiten, om zodoende te kunnen bepalen:

• wat de sterke en zwakke ontwikkelingsdomeinen zijn van een kind: het ontwikkelingsprofiel
• welke normerende vervolgonderzoeken er plaats kunnen/moeten vinden
• wat de eerstvolgende stap in de ontwikkelingsbegeleiding kan zijn (eerst nabijgelegen ontwikkelingstappen)

Met de POS worden de volgende ontwikkelingsdomeinen in kaart gebracht:

• Bewegen: grove motoriek
• Bewegen: fijne motoriek
• Leren
• Communicatie: begrijpen
• Communicatie: duidelijk maken
• Sociaal-Emotioneel
• Persoonlijke verzorging

Door deze brede oriëntering op diverse domeinen van de ontwikkeling is de POS een redelijk uniek instrument.

De POS is een evaluatief instrument voor kinderen tussen 0 en 5 jaar en kan afgenomen worden door observatie of door een interview met de ouders/verzorgers.
De POS is GEEN normatief instrument. Het is GEEN test om de ontwikkelingsleeftijd te bepalen en het is GEEN screeningsinstrument.

Het is een geschikt instrument voor inter- of transdisciplinaire teams (d.m.v. observatie), maar ook voor monodisciplinair werkende behandelaren in de eerste lijn (d.m.v. interview van de ouders/verzorgers en niet d.m.v. observatie).

De POS kan ingezet worden in:
• Kinderrevalidatie
• Therapeutische peutergroepen
• de eerstelijnspraktijken
o fysiotherapie
o ergotherapie
o logopedie
• MKD, KDC
• Peuterspeelzalen met VVE

En kan afgenomen worden door: Pedagogisch medewerker, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Logopedist, (Ortho)pedagoog. De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Inhoud / thema’s:
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod.

• Dag 1:
o Achtergrond en totstandkoming van de POS
o Doel van de POS
o Psychometrische eigenschappen
o Praktisch afnemen van de POS door middel van:
- Eigen observatie
- Interview bij ouders/verzorgers

• Dag 2:
o Casuïstiek aan de hand van door de cursist zelf afgenomen POS

Doelgroep:
Wie kan/mag de POS afnemen?
De POS kan en mag alleen afgenomen worden door professionals die kennis hebben betreffende de algehele ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-5 jaar.
Dit kunnen zowel MBO, HBO als Academisch opgeleide mensen zijn. Denk hierbij aan:

• Pedagogisch medewerkers
• (Kinder) fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• (Ortho)pedagoog

De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 24 personen.

Data:
6 februari en 10 april 2018.

Tijd:
van 9.30 uur tot circa 17.30 uur

Locatie:
Conferentiecentrum Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk).

Studiebelasting:
Circa 32 uren (globale inschatting van lestijd en zelfstudie).

Accreditatie:
Accreditatie KNGF: 29 punten voor het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten of het Kwaliteitsregister Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 26 kwaliteitsuren.

Stichting ADAP: 22,5 accreditatiepunten voor de ergotherapeuten en logopedisten.

Cursusleiding:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut), Cis Knols (kinderfysiotherapeut), Miriam Stassen (therapeutisch peuterleidster), Sanne Ries – de Groen (therapeutisch peuterleidster)

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
2 daagse cursus € 700,- (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee en S.B.O.K.-certificaat).

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving plannen we extra cursusdata.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 12 december 2017 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver en “POS cursus 2018”op IBAN NL45ABNA051.31.54.485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van de resterende € 600,- per 8 januari 2018 middels eenmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

POS cursus 2017


POS staat voor: Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal.

Omschrijving:
Het doel van de POS is: het systematisch in kaart brengen van de uitgangssituatie en de vorderingen van een kind betreffende diverse ontwikkelingsdomeinen (conform de KinderRAPP) op het niveau van participatie en activiteiten, om zodoende te kunnen bepalen:

• wat de sterke en zwakke ontwikkelingsdomeinen zijn van een kind: het ontwikkelingsprofiel
• welke normerende vervolgonderzoeken er plaats kunnen/moeten vinden
• wat de eerstvolgende stap in de ontwikkelingsbegeleiding kan zijn (eerst nabijgelegen ontwikkelingstappen)

Met de POS worden de volgende ontwikkelingsdomeinen in kaart gebracht:

• Bewegen: grove motoriek
• Bewegen: fijne motoriek
• Leren
• Communicatie: begrijpen
• Communicatie: duidelijk maken
• Sociaal-Emotioneel
• Persoonlijke verzorging

Door deze brede oriëntering op diverse domeinen van de ontwikkeling is de POS een redelijk uniek instrument.

De POS is een evaluatief instrument voor kinderen tussen 0 en 5 jaar en kan afgenomen worden door observatie of door een interview met de ouders/verzorgers.
De POS is GEEN normatief instrument. Het is GEEN test om de ontwikkelingsleeftijd te bepalen en het is GEEN screeningsinstrument.

Het is een geschikt instrument voor inter- of transdisciplinaire teams (d.m.v. observatie), maar ook voor monodisciplinair werkende behandelaren in de eerste lijn (d.m.v. interview van de ouders/verzorgers en niet d.m.v. observatie).

De POS kan ingezet worden in:
• Kinderrevalidatie
• Therapeutische peutergroepen
• de eerstelijnspraktijken
o fysiotherapie
o ergotherapie
o logopedie
• MKD, KDC
• Peuterspeelzalen met VVE

En kan afgenomen worden door: Pedagogisch medewerker, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Logopedist, (Ortho)pedagoog. De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Inhoud / thema’s:

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod.

• Dag 1:
o Achtergrond en totstandkoming van de POS
o Doel van de POS
o Psychometrische eigenschappen
o Praktisch afnemen van de POS door middel van:
- Eigen observatie
- Interview bij ouders/verzorgers

• Dag 2:
o Casuïstiek aan de hand van door de cursist zelf afgenomen POS


Doelgroep:
Wie kan/mag de POS afnemen?
De POS kan en mag alleen afgenomen worden door professionals die kennis hebben betreffende de algehele ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-5 jaar.
Dit kunnen zowel MBO, HBO als Academisch opgeleide mensen zijn. Denk hierbij aan:

• Pedagogisch medewerkers
• (Kinder) fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• (Ortho)pedagoog

De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 24 personen.

Data:
3 oktober en 12 december 2017.

Tijd:
van 9.30 uur tot circa 17.30 uur

Locatie:
Conferentiecentrum Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk).

Studiebelasting:
Circa 32 uren (globale inschatting van lestijd en zelfstudie).

Accreditatie:
Accreditatie KNGF: 29 punten voor het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten of het Kwaliteitsregister Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 26 kwaliteitsuren.

Stichting ADAP: 22,5 accreditatiepunten voor de ergotherapeuten en logopedisten.

Cursusleiding
Peter van Essen, MSPT (Kinderfysiotherapeut / sr. Beleidsadviseur)

Docenten:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut), Cis Knols (kinderfysiotherapeut), Miriam Stassen (therapeutisch peuterleidster), Sanne Ries – de Groen (therapeutisch peuterleidster)

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
2 daagse cursus € 660,- (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee en S.B.O.K.-certificaat).

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving plannen we extra cursusdata.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 8 augustus 2017 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver op IBAN NL45ABNA051.31.54.485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van de resterende € 560,- per 4 september 2017 middels eenmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

F.O.K. cursus 2018

Thematische cursus Fysiotherapie en Ontwikkelings-stoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar

Omschrijving:
Thematische cursus waarbij de meest voorkomende problemen in de vroegbehandeling en vroegbegeleiding van kinderen van 0 tot 2 jaar aan de orde komen.

Inhoud / thema’s:

De cursus wordt gegeven in een zestal modules (clusters). Tijdens deze modules komen de volgende thema’s aan de orde:

Cluster 1 (verplicht basiscluster):
- Inleidende dag
- Testen

Cluster 2:
- Asymmetrische zuigeling
- Plexus Brachialis Parese

Cluster 3:
- Het jonge kind met infantiele encephalopathie
- Spina bifida
- Orthopedische afwijkingen

Cluster 4:
- Pre- / dysmaturiteit
- Ademhalings-, hart- en buikproblemen

Cluster 5:
- Het jonge kind met een globale ontwikkelingsachterstand
- Het hypotone kind

Cluster 6:
- Bijzondere voortbewegingsvormen
- Voedingsproblemen bij het jonge kind
- Sensorische aspecten

Deelname is per cluster afzonderlijk mogelijk, met dien verstande dat deelname aan cluster één (basiscluster) altijd verplicht is. Deelname aan het basiscluster is niet van toepassing indien u in een voorafgaand jaar reeds heeft deelgenomen aan dit basiscluster.

Doelgroep:
Geregistreerde kinderfysiotherapeuten die hun kennis en praktische vaardigheden wat betreft de eerder genoemde thema’s willen verdiepen en geregistreerde fysiotherapeuten die de voormalige NDT-Kindercursus of huidige cursus kinderneurorevalidatie (minimaal module 1) hebben gevolgd. Belgische deelnemers dienen de Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie gevolgd te hebben.

Deelnemers:
Minimaal 20 personen.

Data 2018:
Cluster 1: 25 en 26 januari
Cluster 2: 22 en 23 maart
Cluster 3: 31 mei en 1 juni
Cluster 4: 20 en 21 september
Cluster 5: 11 en 12 oktober
Cluster 6: 15 en 16 november

Tijd:
Donderdag van 9.30 uur tot circa 17.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot circa 17.00 uur

Studiebelasting:
Circa 174 uren (lestijd en zelfstudie).
Wij kunnen i.v.m. auteursrechten geen zorg dragen voor de literatuur. Iedere cursist zorgt voor zijn eigen literatuur bijvoorbeeld via het N.P.I. of anderszins. De ouderen zouden voor hun literatuursearch in de leer kunnen gaan bij de jongeren die de opleidingen kinderfysiotherapie hebben afgerond.

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: -043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk)

Accreditatie:
Voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als Algemeen Practicus:
- voor de gehele cursus 102 punten
- per cluster 17 punten

Accreditatie Keurmerk Fysiotherapie: voor de gehele cursus: 120 KU, per afzonderlijk cluster: 20 KU

Cursusleiding / docenten:
Mevrouw M.H.A. Vanderlinden - Speck, mevrouw M. Kissels en mevrouw M.J.W. de Vlieger, kinderfysiotherapeuten.

Gastdocenten:
Mevrouw M. Verhoef, pre-logopedist

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100 %) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 2.400,-; voor deelname aan vijf clusters € 2.100,-, voor vier clusters € 1.800,-, voor drie clusters, € 1.450,-, voor twee clusters € 1100,- en voor één cluster € 700,-.

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 30 november 2017 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 28 december 2017 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K..

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven
 

F.O.K. cursus 2017

Thematische cursus Fysiotherapie en Ontwikkelings-stoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar

Omschrijving:
Thematische cursus waarbij de meest voorkomende problemen in de vroegbehandeling en vroegbegeleiding van kinderen van 0 tot 2 jaar aan de orde komen.

Inhoud / thema’s:
De cursus wordt gegeven in een zestal modules (clusters). Tijdens deze modules komen de volgende thema’s aan de orde:
 
Cluster 1 (verplicht basiscluster): 
- Inleidende dag
- Testen
 
Cluster 2:
- Asymmetrische zuigeling
- Plexus Brachialis Parese
 
Cluster 3:
- Het jonge kind met infantiele encephalopathie
- Spina bifida
- Orthopedische afwijkingen
 
Cluster 4:
- Pre- / dysmaturiteit
- Ademhalings-, hart- en buikproblemen
 
Cluster 5:
- Het jonge kind met een globale ontwikkelingsachterstand
- Het hypotone kind
 
Cluster 6:
- Bijzondere voortbewegingsvormen
- Voedingsproblemen bij het jonge kind
- Sensorische aspecten
 
Deelname is per cluster afzonderlijk mogelijk, met dien verstande dat deelname aan cluster één (basiscluster) altijd verplicht is. Deelname aan het basiscluster is niet van toepassing indien u in een voorafgaand jaar reeds heeft deelgenomen aan dit basiscluster.
 
Doelgroep:   
Geregistreerde kinderfysiotherapeuten die hun kennis en praktische vaardigheden wat betreft de eerder genoemde thema’s willen verdiepen en geregistreerde fysiotherapeuten die de voormalige NDT-Kindercursus of huidige cursus kinderneurorevalidatie (minimaal module 1) hebben gevolgd. Belgische deelnemers dienen de Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie gevolgd te hebben..
 
Deelnemers:  
Minimaal 20 personen.
 
Data 2017:
Cluster 1:     19 en 20 januari
Cluster 2:     9 en 10 maart
Cluster 3:     15 en 16 juni
Cluster 4:     21 en 22 september
Cluster 5:     12 en 13 oktober
Cluster 6:     16 en 17 november
 
Tijd:  
Donderdag van 9.30 uur tot circa 17.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot circa 17.00 uur          
 
Studiebelasting: 
Circa 174 uren (lestijd en zelfstudie).
Wij kunnen i.v.m. auteursrechten geen zorg dragen voor de literatuur. Iedere cursist zorgt voor zijn eigen literatuur bijvoorbeeld via het N.P.I. of anderszins. De ouderen zouden voor hun literatuursearch in de leer kunnen gaan bij de jongeren die de opleidingen kinderfysiotherapie hebben afgerond.

Locatie:       
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG  Maastricht
Tel.: -043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk)
 
Accreditatie:
Voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als Algemeen Practicus:
- voor de gehele cursus 102 punten
- per cluster 17 punten
 
Accreditatie Keurmerk Fysiotherapie: voor de gehele cursus: 120 KU, per afzonderlijk cluster: 20 KU
 
Cursusleiding / docenten:  
Mevrouw M.H.A. Vanderlinden - Speck, mevrouw M. Kissels en mevrouw M.J.W. de Vlieger, kinderfysiotherapeuten.
 
Gastdocenten
Mevrouw M. Verhoef, pre-logopedist en de heer J. Hendriksen, ontwikkelingsneuropsycholoog.
 
Certificaat: 
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100 %) en voldoende actieve participatie.   
 
Cursusprijs:   
Het cursusgeld (inclusief voorschot  € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 2.300,-; voor deelname aan vijf clusters € 2.025,-, voor vier clusters € 1.700,-, voor drie clusters,    € 1.380,-, voor twee clusters € 1030,- en voor één cluster € 660,-.
 
Inschrijven:   
 
Plaatsing:       
Op volgorde van ontvangst van het voorschot.  Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.
 
Betaling:        
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 30 november 2016 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 21 december 2016 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.
 
Annulering: 
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K..
 

 

F.O.K. cursus 2017 cluster 1

Data: 19 en 20 januari 2017

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Inleidende dag
 • Testen

 

 

 

F.O.K. cursus 2017 cluster 2

Data: 9 en 10 maart 2017

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Asymmetrische zuigeling
 • Plexus Brachialis Parese

 

F.O.K. cursus 2017 cluster 3

Data: 15 en 16 juni 2017

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Het jonge kind met infantiele encephalopathie
 • Spina Bifida
 • Orthopedische afwijkingen
F.O.K. cursus 2017 cluster 4

Data: 21 en 22 september 2017

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Pre-/dysmaturiteit
 • Ademhalings-, hart- en buikproblemen
F.O.K. cursus 2017 cluster 5

Data: 12 en 13 oktober 2017

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Het jonge kind met een globale ontwikkelingsacherstand
 • Het hypotone kind
F.O.K. cursus 2017 cluster 6

Data: 16 en 17 november 2017

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Bijzondere voortbewegingsvormen
 • Voedingsproblemen bij het jonge kind
 • Sensorische aspecten
C.N.A. Cursus 2016-2017
C.N.A. Cursus 2017-2018

Thematische C.N.A. Cursus 2017-2018

Het kind met een CNA in de 21ste eeuw

Update van actuele inzichten in onderzoek en behandeling van kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA)

Omschrijving:
In deze cursus worden de actuele wetenschappelijke inzichten over kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen geïntegreerd in het klinische redeneren en de interventie/behandeling.

Op basis van taak georiënteerd analytisch redeneren wordt motorische adaptatieruimte bepaald, doelen geformuleerd en het neuromotorisch functioneren middels de principes van het motorisch leren en trainen beïnvloed.

Tijdens deze cursus wordt uitgegaan van de volgende “bouwstenen”:

• ICF-CY, participatie model
• Richtlijn CP, update 2015
• Taak georiënteerd klinisch redeneer model
• Taak georiënteerd interventie model -motorische leren en trainen-
• Motorische controle modellen (dynamische systeemtheorie en model van actie)
• Motorische leertheorieën en leerprincipes
• Analyse van taak kind en omgeving (adaptatie en compensatie)
• Evidence based testen en interventie
• Omgevingsgerichte interventie

Alle niveaus van de ICF komen aan bod. Startend vanuit de hulpvraag, op participatie
niveau, wordt in het analyseproces op taak-, kind en omgevingsniveau gezocht welke belemmeringen (constraints) een rol spelen bij de hulpvraag. Uit de constraints volgen hypothesen die worden getoetst door het afnemen van objectieve, betrouwbare en valide meetinstrumenten.
De therapeutische interventies zijn doelgericht, context-, en taak specifiek.
Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan drie hoofdproblemen op activiteiten niveau die bij kinderen met C.N.A. frequent voorkomen bij:

• Verplaatsen: de focus op gaan, traplopen, rennen, rolstoelrijden, transfers
• Manipuleren: de focus op ADL en arm hand activiteiten
• Handhaven van houding: de focus op zitten

Tijdens de eerste vier lesdagen wordt het kader met theoretische onderbouwing voor de uitwerking van de casuïstiek geschetst. Er wordt gebruik gemaakt van zelf ingebrachte casuïstiek, over de drie themata, (te weten verplaatsen, manipuleren en handhaven van houding). Elk thema heeft een analyse- en interventiedag. Door diverse didactische werkvormen wordt het analyseproces en het toepassen van interventies herhaaldelijk en methodisch benaderd.

Didactische werkvormen tijdens de scholingsdagen zijn: interactieve onderwijsvormen, video-analyse, video casuïstiek en praktijklessen

De cursus wordt omwille van deze praktische invulling gespreid over een heel jaar waardoor men in de eigen praktijk de casuïstiek kan realiseren.

Inhoud / thema’s:

De thema’s van de tien dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1:
Kennismaking
Opbouw van de cursus ICF-CY , Motorische controle, motorisch leren in de dagelijkse werkelijkheid
Taak kind omgeving bij C.N.A.
Testen op alle domeinen van de ICF-CY

Dag 2:
Methodisch handelen en omgaan met leertheorieën
Motorisch leren versus trainen, hoe ziet het uit
Model van klinisch redeneren, taakanalyse, taak georiënteerd handelen.

Dag 3:
Toegepaste taakanalyse bij arm hand activiteiten
Toegepaste taakanalyse bij zitten

Dag 4:
Toegepaste taakanalyse bij verplaatsen:

Dag 5:
Casuïstiek verplaatsen: lopen, traplopen, rolstoelrijden, fietsen, transfers: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 6:
Casuïstiek handhaven van houding: zitten: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 7:
Casuïstiek verplaatsen en manipuleren: ADL en arm hand activiteiten: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 8:
Casuïstiek verplaatsen: lopen, traplopen, rolstoelrijden, fietsen, transfers: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Dag 9:
Casuïstiek verplaatsen en manipuleren: ADL en arm hand activiteiten: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Dag 10:
Casuïstiek handhaven van houding: zitten: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Deelname is per cluster afzonderlijk mogelijk, met dien verstande dat deelname aan cluster één (basiscluster) altijd verplicht is. Deelname aan het basiscluster is niet van toepassing indien u in een voorafgaand jaar reeds heeft deelgenomen aan dit basiscluster.

Cluster 1, Basiscluster: dag 1 t/m 4
Cluster 2, Casuïstiek zitten: dag 6 en 10
Cluster 3, Casuïstiek verplaatsen: dag 5 en 8
Cluster 4, Casuïstiek arm hand activiteiten: dag 7 en 9

Toetsing:
Voordat de CNA cursus begint vult u een begintoets in ter evaluatie van het startniveau.
Om dit zo gelijkwaardig en zo hoog mogelijk te maken wordt hiervoor verwacht dat iedereen literatuur bestudeerd om de toets te kunnen maken. Tijdens de cursus wordt na elk cluster een toetsingmoment gecreëerd aan de hand van een video en presentatie.

Doelgroep:
Afgestudeerde Kinderfysiotherapeuten, Fysiotherapeuten in het bezit van de NDT-aantekening, Vojta-aantekening of een certificaat van de cursus kinderneurorevalidatie/CP en daadwerkelijk werkzaam met kinderen met een C.N.A., (cursisten van de Kinderneurorevalidatie/CP of de Master Opleiding Kinderfysiotherapie Breda, hebben het meeste baat bij het volgen van de C.N.A. cursus, vanaf vijf jaar na het beeindigen van de genoemde cursussen, in verband met enige overlap), Ergotherapeuten met minimaal 5 jaar werkervaring met kinderen met een Centraal Neurologische Aandoening (minimaal 15 uur per week) en revalidatieartsen. Belgische deelnemers dienen de Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie gevolgd te hebben.

Deelnemers:
Minimaal 20 personen, maximaal 24 personen

Data:
Cluster 1: 21 en 22 september, 2 en 3 november 2017 (verplicht basiscluster)
Cluster 2: 12 januari en 1 juni 2018 (zitten)
Cluster 3: 11 januari en 23 maart 2018 (verplaatsen)
Cluster 4: 22 maart en 31 mei 2018 (arm-hand vaardigheden)

Tijd: 9.00 uur t/m 18.15 uur.

Studiebelasting:
Cluster 1: 64 uren (lestijd en zelfstudie) Cluster 2 t/m 4: 48 uren per cluster (lestijd, zelfstudie en video casuïstiek opnemen en voorbereiden)

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk).

Accreditatie:
KNGF: Voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als Algemeen
Practicus; cluster 1: 64 punten en cluster 2 t/m 4: 48 punten per cluster.

Stichting ADAP; accreditatie voor de ergotherapeuten cluster 1: 64 punten en cluster 2 t/m 4: 48 punten per cluster.

Voor de revalidatieartsen, alleen voor het basiscluster aangevraagd: was 24 accreditatiepunten van de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) in 2016.

Voor alle clusters is apart accreditatie aangevraagd. Voor cluster 1 (basiscluster) ontvangt u de accreditatiepunten voor 2017 en voor cluster 2, 3 en 4 ontvangt u de accreditatiepunten voor 2018.

Keurmerk Fysiotherapie: cluster 1 (basiscluster): 64 kwaliteitsuren, accreditatie voor cluster 2 t/m 4: 48 kwaliteitsuren.

Cursusleiding
Dr. Eugène Rameckers (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Esther van Bommel (Mspt, kinderfysiotherapeut)
Marcel Coenen (fysiotherapeut)
Jeroen Derichs (kinderfysiotherapeut)
Bart Snijders (ergotherapeut)
Dr. Eugène Rameckers (kinderfysiotherapeut)
Elvira Revenberg (ergotherapeut)

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele 10 daagse cursus bedraagt € 1.990,-; voor deelname aan 8 dagen € 1.700,-, voor 6 dagen € 1.380,-, voor 4 dagen € 1.030,- en voor 2 dagen € 660,-.

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
voorschot € 100,- zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 27 juli 2017 te voldoen en resterend cursusgeld € 1.890,- (10 dagen) € 1.580,- (8 dagen) € 1280,- (6 dagen) € 930,- (4 dagen) of € 560,- (2 dagen) per 21 augustus 2017 middels eenmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

 

C.N.A. Cursus 2017-2018 cluster zitten

12 januari en 1 juni 2018.

C.N.A. Cursus 2017-2018 cluster verplaatsen

11 januari en 23 maart 2018

C.N.A. Cursus 2017-2018 cluster arm-hand vaardigheden

22 maart en 31 mei 2018

C.N.A. incompany cursus

Op aanvraag

Cursus Omgaan met moeilijk gedrag 2017

Omschrijving:

Paramedici worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of contactstoornis het gedrag “belemmerend” is bij het bereiken van de therapeutische doelstellingen.
In deze cursus willen wij met name ingaan op de voorwaarden die van essentieel belang zijn om tot een goede interactie te komen met het kind en zijn ouders.
Vooral de niet beroepsspecifieke en professie overstijgende zaken zullen hierbij aan de orde komen. Hierbij valt o.a. te denken aan syndroom specifieke gedragskennis en het daarbij tot stand brengen van een goede werkrelatie met het kind en zijn ouders.
Het uiteindelijke doel is om via een juiste signaalherkenning en aanpak, het gedrag van het kind en de omgang van de ouders met hun kind dusdanig te beïnvloeden, dat de professionele doelstelling op gebied van motoriek, spel en taal bereikt kunnen worden.

De thema’s van de vier dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1: Kennismaking.
Kennis en inzicht (en herkennen) van kind, ouder en therapeut kenmerken.

Dag 2: Herkennen van kind, ouder en therapeut kenmerken aan de hand van zelfgemaakte video’s.

Dag 3: Kennis en inzicht in benaderingswijzen en manieren van aanpak.

Dag 4: Vaardigheden in het toepassen van interventies.


Doelgroep:
Afgestudeerde kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 21 personen.

Data in 2017: 8 september, 5 en 6 oktober en 8 december 2017.

Tijd:
Donderdag van 9.30 uur tot circa 17.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot circa 17.00 uur

Studiebelasting:
Circa 64 uren (lestijd en zelfstudie).

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk)

Indien u vermeldt dat u de cursus volgt van de Stichting S.B.O.K. kunt u gebruik maken van het speciale tarief van € 85,00 (inclusief ontbijt en BTW, exclusief verblijfsbelasting € 5,75 p.p.p.n) per nacht per eenpersoonskamer op basis van beschikbaarheid.

Accreditatie:
Voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als het register Algemeen Practicus: voor de gehele cursus: 64 punten. Stichting ADAP: 48 punten voor ergotherapeuten en logopedisten.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 64 kwaliteitsuren

Cursusleiding:
Harry Crombag, (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Peter Caelen (inhoudsdeskundige o.g.v. ervaringsordening)
Bianca Gurian (gedragsdeskundige) Lilian Purnot (praktisch pedagogisch gezinsbegeleidster)
Marjo Roumans (gedragsdeskundige)
Mea Verhoef (logopediste)


Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100 %) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 1000,-

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 juli 2017 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 10 augustus 2017 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K..

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Cursus Groepstherapie: Grip op de groep

Cursus Groepstherapie: Grip op de groep.

Omschrijving:

In de directe toekomst zal op basis van de inhoudelijke ontwikkelingen in de zorg en de financiële mogelijkheden groepstherapie een leidende positie krijgen in de therapie. Dit geldt zowel in de kinderfysiotherapie, ergotherapie en logopedie in de eerste, tweede en derde lijn. Groepstherapie lijkt eenvoudig maar is veel meer dan meerdere kinderen samen zetten en dezelfde therapie uitvoeren. Het vraagt veel van een therapeut: zowel didactische, coachende, motiverende vaardigheden, een persoonlijk leiderschap, spelen met verschillende leerniveaus en veel kennis en kunde met het omgaan met de groepsdynamische processen. Dit vraagt nieuwe uitdagende competenties van de therapeuten die werken met kinderen. Essentieel in de groepstherapie is dat er een aanpak gekozen wordt die past bij de dynamiek van de groep, de motivatie en het ontwikkelingsniveau van de deelnemers maar dat de aanpak ook passend is bij de lesgeef en leiderschapskwaliteiten van de therapeut. Dit is een continue uitdaging waarin de therapeut grip wil krijgen op de groepsprocessen. in iedere groepssituatie keuzes maakt om de doelstellingen met de groep te leren bereiken. Je eigen kenmerken van leiderschap, jouw empathisch vermogen en jouw focus op groepen worden geplaatst in de context van de het leerproces van de groep.
De cursus levert je veel handvatten op om een groepsgerichte leersituatie te creëren, waarin beweegplezier, uitdaging en motorisch/communicatief leren centraal staat, afgestemd op zowel de groep, je eigen persoonlijke kwaliteiten en de individuele leerprocessen van de kinderen of tieners. Het LLLLL-model (Leert-Loopt-Lukt-Laat- leeft model) speelt hierin een centrale rol om overzicht, inzicht en grip te krijgen op de groep.

Centraal in de cursus staan je eigen leerdoelen afgestemd op de groepsgerichte aanpak op niveau van werkvormen, jouw persoonlijke stijl en de groepsdynamica.

De cursus is zeer geschikt bevonden voor zowel de kinderfysiotherapeutische de ergotherapeutische en de logopedische groepsbehandeling. Er wordt professie-overstijgend naar het groepstherapeutische proces gekeken. De cursus zal 80% uit praktijk bestaan en video-opnamen worden veelvuldig gebruikt en zijn voorwaarde om deel te nemen.

De thema’s van de zes dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1:
Kennismaking.
Persoonlijke leerdoelen.
Didactiek en leiderschap.
Kennis en inzicht (en herkennen) van groepsdynamische processen. Het LLLLL-model

Dag 2:
Groepsdynamica en eigen leerproces.
Toepassen van werkvormen in relatie tot groepsdynamica.

Dag 3:
Persoonlijke leerdoelen gepresenteerd
Feedback op
leiderschap. Impliciet en expliciet leren

Dag 4:
Leiderschap en empathisch leiderschap.
Leerstijlen en empathisch leiderschap.

Dag 5:
Leiderschap en focus op groepsprocessen afgestemd op eigen competenties en vaardigheden.
Toepassing van gefocust empathisch leiderschap.

Dag 6:
Persoonlijke leerdoelen gepresenteerd
Feedback op alle elementen van het LLLLL-model
 

Doelgroep:
(Kinder) fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en professionals werkend met kinderen in groepen.

Deelnemers:
Minimaal 10, maximum 20 personen.

Data :
Op aanvraag


Locatie:
In company

Studiebelasting:
Circa 96 uren (lestijd en zelfstudie).

Accreditatie:
KNGF en NVFK: voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten en het kwaliteitsregister Algemeen Practicus: 66 punten en Stichting ADAP (voor ergotherapeuten en logopedisten): 96 punten voor de gehele cursus.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 66 KU.

Cursusleiding:
Eugene Rameckers Phd PPT en Frans Bullens MSc

Docenten:
Theo de Groot MSc, Psycholoog, bewegingswetenschapper, docent Lichamelijke Opvoeding, PsychomotorRemedial Teacher
Frans Bullens MSc, Psychotherapeut, bewegingswetenschapper, docent Lichamelijke Opvoeding

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
6 daagse cursus: € 1225,- (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee en S.B.O.K. certificaat)

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

 

Algemene Voorwaarden

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Stichting S.B.O.K.

Op de door de Stichting S.B.O.K. georganiseerde activiteiten zijn de navolgende inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • alle inschrijvingen en annuleringen dienen schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de Stichting S.B.O.K.,
 • inschrijving en plaatsing voor activiteiten geschiedt op volgorde van ontvangst van het voorschot,
 • deelnemers ontvangen een bevestiging van de inschrijving,
 • degenen die niet geplaatst kunnen worden, ontvangen hierover per omgaande bericht, het voorschot wordt onmiddellijk gerestitueerd,
 • na ontvangst van de ontvangstbevestiging van de inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd om deelname kosteloos te annuleren.
 • bij annulering door de deelnemer tot twee maanden voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, zijn geen andere kosten dan het voorschot verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen twee maanden tot een maand voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 50% van het cursusgeld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen een maand tot een week voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 75% van het cursus-geld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer een week of minder voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is het volledige cursusgeld verschuldigd;
 • voor alle hiervoor genoemde termijnen is de datum van ontvangst op het secretariaat van de Stichting S.B.O.K. bepalend.
 • Alle informatie die de cursist verstrekt wordt door de Stichting S.B.O.K. en medewerkers vertrouwelijk behandeld.
 • Beeldmateriaal voor praktijkopdrachten alsmede verslagen worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de betreffende cursus.
 • Het is op geen enkele wijze toegestaan om tijdens de lessen foto’s, spraak of video-opnames te maken van het lesmateriaal of van de docent.
 • Inhalen: Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen. De Stichting S.B.O.K. biedt de mogelijkheid om deze dagdelen in te halen bij de eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit weer wordt georganiseerd. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk of per e-mail (post@stichtingsbok.com) bij de Stichting S.B.O.K. te worden gedaan. Voor het inhalen wordt € 60,- per cursusdag in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd bij de bevestigingsbrief van de scholingsactiviteit waarbij de lesdag(en) worden ingehaald.

 

Klachtenprocedure


De Stichting S.B.O.K. streeft ernaar de cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus.

U kunt een eventuele klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan de Stichting S.B.O.K. kenbaar maken via het secretariaat, telefoonnummer: 045-5644844, per e-mail: post@stichtingsbok.com, met in de e-mail vermeld:


• Uw naam, adres en telefoonnummer.
• De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
• Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst. Indien wij langer de tijd nodig hebben, geven wij u een indicatie op welke termijn wij u uitsluitsel kunnen geven.

Klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, de heer J. Gilbert, e-mail: johngilbert@live.nl of telnr: 06-14742460 waarbij het oordeel van de onafhankelijke derde bindend is voor de Stichting S.B.O.K.
 

VOBZ

VOBZ staat voor de vereniging “Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen”. Deze vereniging is opgericht in 1976 en is ontstaan op initiatief van Joop Bartholomeus en zijn toenmalig docententeam. De officiële statuten stammen uit 1998. De vereniging heeft 259 leden en 16 ereleden.

Het bestuur bestaat uit; Harry Crombag, voorzitter, Marlou Essink, vice voorzitter, Monique van Beneden, secretaris, Agnes Poot, penningmeester, Lotje Maassen, bestuurslid en Diana Wulms, bestuurslid, allen kinderfysiotherapeuten.
Er wordt jaarlijks een ledenvergadering gehouden op de dag van de studiedag. 

Lid worden van de VOBZ
Als men de volledige cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar gevolgd heeft (FOK cursus) of als men de opleiding Kinderfysiotherapie met goed gevolg heeft afgesloten kan men lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar. Het bestuur wordt hierdoor in staat gesteld om voor de leden jaarlijks een studiedag te organiseren.

Aanmelden lidmaatschap:

Indien u lid wilt worden van de VOBZ kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@vobz.nl

 
Studiedag VOBZ

Jaarlijks wordt er een studiedag georganiseerd, voor leden en introducés. Deze dag heeft meestal dezelfde opzet; één dagdeel is plenair met (vaak theoretische) lezingen en één dagdeel bestaat uit interactieve workshops. De onderwerpen van deze dag hebben allen betrekking op het jonge kind met mogelijke dysfuncties en/of pathologieën en houden uiteraard rekening met de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De laatste jaren is er veel animo voor het symposium en heeft de VOBZ herhalingsdagen georganiseerd. Echter het bestuur zoekt momenteel naar een passende oplossing waarbij er meer geïnteresseerden op dezelfde dag kunnen deelnemen. Er wordt ook altijd een ruime lunchpauze ingepland, zodat alle alumni leden van de FOK cursus en/of opleiding Kinderfysiotherapie gezellig kunnen bijpraten met elkaar! 

VOBZ- studiedag 2017

Onderwerp:
'Weet wat je meet' Meetinstrumenten voor kinderen van 0 - 2 jaar.

Programma VOBZ- studiedag woensdag 29 november 2017

Ochtendprogramma:

09.00 - 09.30 uur
Ontvangst en koffie.

09.30 - 09.40 uur
Inleiding door Marlou Essink.

09.40 - 10.10 uur
De nieuwste inzichten rondom het gebruik van de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) in Nederland.
Dr. Jacqueline Nuysink.

10.10 - 10.50 uur
Het gebruik van de ‘Ages & Stages Questionaire’ (ASQ), de mogelijkheden en beperkingen. Leeftijds- en ontwikkelings-gerelateerde vragenlijsten op vaardigheidsniveau, in te vullen door ouders.
Dr. Marjolein Verhoeven.

10.50 - 11.20 uur
Koffie / thee pauze.

11.20 - 11.50 uur
De motorische schaal van de Bayley-III-NL: een update.
Dr. Anjo Janssen.

11.50-12.30 uur
De Infant Motor Profile: kwalitatief meetinstrument voor het beoordelen van de motoriek van zuigelingen van 3 tot en met 18 maanden.
Dr. Kirsten Heineman.

12.30 - 13.00 uur
Algemene Ledenvergadering.

13.00 - 14.00 uur
Lunch.


Middagprogramma:
Drie workshops die door alle deelnemers roulerend gevolgd worden.

14.00 - 14.50 uur
Workshop 1:
Hoe gebruik ik de AIMS conform de regelen der kunst.
Dr. Jacqueline Nuysink.

14.55 - 15.45 uur
Workshop 2:
Het gebruik van de IMP trainen aan de hand van video’s.
Miriam Vanderlinden-Speck.

15.45 - 16.10 uur
Koffie / thee pauze.

16.10 - 17.00 uur
Workshop 3:
De Bayley-III-NL afnemen en interpreteren aan de hand van
video’s.
Dr. Anjo Janssen.

Vanaf 17.00 uur
Afsluitende borrel.

De mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan een gezamenlijk 3-gangen-diner bij de Weijer, tegen een gereduceerd tarief van € 29,50 per persoon.

Datum:
Woensdag 29 november 2017.

Plaats:
De Weijer, De Raetsingel 1, 5831 KC te Boxmeer.

Onderwerp:
Meetinstrumenten voor kinderen van 0 tot 2 jaar.

Voorzitter:
Mw. Marlou Essink, kinderfysiotherapeut Radboud UMC en bestuurslid VOBZ.
Dhr. Harry Crombag, voormalig kinderfysiotherapeut, voorzitter VOBZ.

Sprekers:
Dr. Jacqueline Nuysink, Hogeschool hoofddocent en hoofd van de specialisatie kinderfysiotherapie van de master opleiding fysiotherapie, verbonden aan het instituut voor bewegingsstudies van de Hogeschool Utrecht. Senior onderzoeker en projectleider van GODIVA en het GOAPP onderzoeksproject. In 2012 gepromoveerd aan de UU op klinisch onderzoek naar de houding en beweging bij zeer prematuur geboren kinderen in het WKZ. Daarvoor werkte zij onder meer ruim 20 jaar in haar eigen praktijk voor kinderfysiotherapie in Bussum en Amersfoort en was zij landelijk bestuurslid van de NVFK.

Dr. Marjolein Verhoeven, pedagoog, Universitair docent binnen de opleiding Pedagogische wetenschappen van de universiteit Utrecht. Onderwijs wordt gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek, o.a. de ontwikkeling van diagnostische instrumenten voor de vroegkinderlijk ontwikkeling.

Dr. Kirsten Heineman, kinderneuroloog Treant Zorggroep, locaties Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen. Post-doc onderzoeker afdeling ontwikkelingsneurologie, verbonden aan de afdeling neurologie van het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG).

Mw. Miriam Vanderlinden - Speck, MPPT kinderfysiotherapeut bij Physiomed (eerste lijn praktijk in Huckelhoven (Duitsland) en cursusleider en docent FOK cursus, klinisch epidemioloog in opleiding aan de UvA, voormalig docente AVANS+.

Dr. Anjo Janssen, kinderfysiotherapeut, onderzoeker, verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum en Amalia kinderziekenhuis, afdeling revalidatie, kinderfysiotherapie.

Doel en inhoud studiedag:
Introduceren en actualiseren van (nieuwe) meetinstrumenten voor kinderen van 0 tot 2 jaar.

Doelgroep:
Deze studiedag is toegankelijk voor alle VOBZ-leden. Aan de studiedag kunnen maximaal 120 personen deelnemen. Introducés zijn welkom, maar gezien het gelimiteerde aantal deelnemers, kunnen zij alleen participeren indien er na 6 weken (zie voor verdere informatie onder inschrijving en plaatsing) nog plaatsen over zijn.

Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd voor het register Kinderfysiotherapie bij het Centrale Kwaliteit Register van het KNGF. Het aantal toegekende punten zal waarschijnlijk 5 bedragen. Aan het begin en einde van de studiedag is er een aan- en afmeldprocedure.

Kosten:
De kosten voor deze VOBZ-studiedag 2017, inclusief lunch en digitale syllabus bedragen voor VOBZ-leden € 70,- per persoon en voor introducés € 140,- (inclusief lunch en digitale syllabus) te betalen middels automatische incasso.
Kosten aansluitend diner, inclusief 2 drankjes, € 29,50,- per persoon.

Inschrijving en plaatsing VOBZ-leden:
Inschrijven kan tot uiterlijk 5 november 2017.
Inschrijven kan alleen schriftelijk door middel van het opsturen van een volledig ingevuld en getekend inschrijfformulier met incassomachtiging naar het secretariaat van de Vereniging VOBZ, per post of in gescand per email naar: secretariaat@vobz.nl. Plaatsing voor de studiedag geschiedt op volgorde van aanmelding.

Bij aankondiging van de studiedag krijgen leden de tijd om, met voorrang en in volgorde van binnenkomst, in te schrijven. Deze voorkeursinschrijving voor leden eindigt op 5 november 2017
Vanaf 6 november 2017 worden leden en introducés in volgorde van binnenkomst geplaatst.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 10 november 2017.

Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

De deelnemers krijgen per email een bevestiging van deelname toegezonden. Middels de verstrekte automatische incasso worden de kosten voor deelname omstreeks 20 november 2017 van de desbetreffende bankrekening van de deelnemer afgeschreven. Deze afschrijving geldt als bevestiging van plaatsing voor de studiedag.
VOBZ-leden die zich op de dag zelf melden, zonder bevestiging per email en zonder dat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van de VOBZ, kunnen helaas niet toegelaten worden.

Inschrijving en plaatsing introducés:
De inschrijfkosten van introducés bedragen € 140,- per persoon. Inschrijven kan eveneens tot uiterlijk 10 november 2017 door het opsturen van een volledig ingevuld en getekend inschrijfformulier voor introducés incl. incassomachtiging naar het secretariaat van de Vereniging VOBZ per post of in gescand per email naar: secretariaat@vobz.nl.

Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

Plaatsing van introducés geschiedt alleen indien, na 5 november, het maximale aantal deelnemers met VOBZ-leden niet wordt behaald.
Plaatsing voor de studiedag geschiedt op volgorde van aanmelding. Introducés worden daarom expliciet verzocht hun e-mailadres op te geven.
Middels de verstrekte automatische incasso worden de kosten van deelname omstreeks 20 november 2017 van de desbetreffende bankrekening van de deelnemer afgeschreven. Deze afschrijving geldt als bevestiging van plaatsing voor de studiedag.

Annulering:
Bij annulering na 10 november 2017 wordt geen (inschrijf-)geld gerestitueerd. Mocht u na aanmelding en plaatsing onverwacht toch niet kunnen deelnemen aan de studiedag, laat u dit dan s.v.p. tijdig per email weten aan het secretariaat van de VOBZ secretariaat@vobz.nl. Wij kunnen dan alsnog iemand van de eventuele wachtlijst plaatsen.

Literatuur:
De literatuurverwijzingen staan in de uitnodiging vermeld. De digitale syllabus zal 5 dagen voorafgaand aan de studiedag middels een inlogcode en wachtwoord via de e-mail worden aangeboden. Deze syllabus zal ook hand-outs van de diverse presentaties bevatten. Er wordt op de studiedag geen papieren syllabus uitgereikt.

Locatie / Bereikbaarheid:
De Weijer, De Raetsingel 1 te Boxmeer, is zowel per auto als met openbaar vervoer te bereiken. Zie hiervoor de bijgevoegde routebeschrijving.

Tijdens de studiedag bent u telefonisch bereikbaar via de receptie van De Weijer: 0485-574919.
Voor verdere informatie en routebeschrijving: http://www.deweijer.nl

Voor de actuele verkeerssituatie op de studiedag zelf zie ook www.vanAnaarBeter.nl

Met de auto:
Parkeren:
Pal voor de deur biedt het Weijerplein iedereen gratis parkeergelegenheid.
Let wel op de blauwe zones, want dan geldt de parkeerschijf.

Met het openbaar vervoer:
Met de trein:
U reist naar station Boxmeer. Dit station ligt op tien minuten loopafstand van De Weijer te Boxmeer.

Interne taxi:
Mocht 10 minuten lopen een probleem voor u zijn, dan kan er voor een interne taxi gezorgd worden.
U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Contactgegevens:

Vereniging VOBZ
T.a.v. secretariaat
Julianastraat 33
6441 BS Brunssum
Email: secretariaat@vobz.nl

 

GODIVA Normering-studie

Ik, Petra Nijmolen, ben sinds januari van dit jaar werkzaam als onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht en mag op basis van subsidie van het WCF binnen de GODIVA studie gaan bekijken of de normwaarden van de AIMS goed bruikbaar zijn bij de huidige populatie Nederlandse kinderen. Ik meende me ook te herinneren dat binnen de FOK-cursus er nogmaals terecht melding van gemaakt is dat we onze kinderen vergelijken met de populatie Canadese kinderen en dat het maar de vraag is of de interpretatie van de uitkomsten een juiste is op basis van deze normwaarden. Dat mag ik nu gaan uitzoeken, een erg leuke uitdaging!

De data zullen verzameld gaan worden middels homevideo-opnamen van de ouders middels een gestandaardiseerde checklist en instructiefilmpjes. Hiervoor is in het voortraject een app ontwikkeld. Deze filmpjes worden dan door testers beoordeeld. Dit om ouders en kind zo min mogelijk te belasten en daarnaast het testen van veel kinderen in korte tijd mogelijk te maken. De grootste uitdaging is er met name in gelegen voldoende gezonde jonge kinderen tussen de 2 weken en 19 maanden te includeren in de normeringstudie in relatief korte tijd. Het streven is minimaal 450 kinderen te includeren tussen nu en eind november 2015. De subsidie is gegeven voor dit kalenderjaar!

Ik wil alle VOBZ leden vragen of jullie via jullie netwerk willen helpen bij het werven van deze jonge, gezonde kinderen zodat we kunnen bepalen of er daadwerkelijk nieuwe normwaarden voor de AIMS nodig zijn of dat de huidige normwaarden prima toepasbaar zijn. Hiervoor heb ik diverse wervingsmaterialen ter beschikking. Er zijn verschillende materialen (informatiebrieven, posters, flyers) ontwikkeld, gericht op diverse doelgroepen (ouders, kinderfysiotherapeuten, CB-artsen etc.). Ik kan jullie deze materialen per post toezenden indien jullie mij zouden willen bijstaan bij de werving.

Op onze website www.godiva.hu.nl vindt u meer informatie over dit project. U kunt zich aanmelden om mee te doen door een e-mail te sturen naar petra.nijmolen@hu.nl

Met vriendelijke groeten,

Petra Nijmolen
Onderzoeker Hogeschool Utrecht, lectoraat Leefstijl en Gezondheid