Stichting S.B.O.K. Algemeen
De in 1991 opgerichte stichting "Stichting Scholing Begeleiders van het in zijn Ontwikkeling bedreigde Kind (S.B.O.K.)" heeft als doel het geven van scholing aan hulpverleners en opvoeders met betrekking tot onderzoek, begeleiding en behandeling van het kind in de ruimste zin van het woord.

Dit tracht de stichting te verwezenlijken door het organiseren, stimuleren en initiëren van scholingsactiviteiten, symposia en publicaties en door het verrichten en doen verrichten van studies en onderzoeken.

Het gehele scholingsaanbod vindt u hier


ADRESGEGEVENS
Stichting S.B.O.K
Julianastraat 33
6441 BS Brunssum

tel. : 045 - 564 48 44
fax.: 045 - 564 44 01

e-mail: post@stichtingsbok.com29-07-2022
Vakantie secretariaat

I.v.m. vakantie is het secretariaat van de SBOK en de VOBZ gesloten van 30-7-2022 t/m 14-8-2022. Boekbestellingen en aanmeldingen/vragen zullen na deze datum weer in behandeling worden genomen.

28-07-2022
Cursussen 2022

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus Hard2handle (voorheen Omgaan met moeilijk gedrag)

Inschrijving is nog mogelijk voor de F.O.K. cursus 2022 cluster 4 t/m 6.

De CNA cursus 2022-2023 wordt verplaatst naar het najaar van 2023 met uitloop in 2024.

Voor meer informatie zie de pagina "scholing". Inschrijving is mogelijk via de pagina "contact"

23-05-2022
VOBZ

Vereniging  “Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen”.

Kijk voor nadere informatie en aanmelding lidmaatschap onder de knop "scholing"

Uitgestelde studiedag 2021: 6 april 2022

Onderwerp: Vroegbehandeling in beeld, digitale mogelijkheden optimaal benutten!

11-06-2018
SBOK op LinkedIn
De SBOK is ook te vinden op LinkedIn. Word lid van onze groep en deel vakinhoudelijke kennis over thema's waarover de SBOK cursussen geeft.