Klik op onderstaande cursussen om hier direct naar toe te springen.

Coronamaatregelen 4
FOK cursus 2021 4
CNA cursus 2021-2022 4
Cursus Hard2handle 2022 4
POS cursus 2022 4
Algemene Voorwaarden 4
Klachtenprocedure 4
Privacy policy 4
Privacystatement 4
VOBZ 4


Coronamaatregelen

Praktische informatie betreft de veiligheidsmaatregelen voor de cursussen van de SBOK bij Buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht.

Update: vanaf 25 september vevalt de 1,5 meter regel en dient u in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs.

De veiligheid en gezondheid van cursisten van de Stichting SBOK, de gasten en het personeel van Buitenplaats Vaeshartelt staat in deze onwennige tijd voorop. De Stichting SBOK en de cursuslocatie Buitenplaats Vaeshartelt houden zich aan de regels en maatregelen van de overheid en we vragen onze cursisten hetzelfde te doen.

Allereerst vragen wij om een stukje eigen verantwoordelijkheid. Wanneer u als cursist klachten vertoont, verzoeken wij u de bijeenkomst niet bij te wonen. Dit om de veiligheid van andere cursisten, docenten, gasten en het personeel van Vaeshartelt te waarborgen. Wij sturen u voor aanvang van de lessen een triageformulier toe, dit dient voor aanvang van de lessen ingevuld te worden.

Daarnaast delen wij verdere informatie over onze huidige aanpak en additionele praktische informatie in onderstaande punten.

ALGEMEEN
• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de zalen.
• Draag een mondkapje bij verplaatsing zowel binnen als buiten de
• zalen.
• Desinfecteer en/of was je handen regelmatig. Zowel bij de hoofdingang, als op
de zalenverdieping en horecagelegenheden bevinden zich desinfectiepunten.
• Houd je aan eventuele looproutes die door Vaeshartelt zijn uitgezet.
• Nies en/of hoest in je elleboog.

PARKEREN
Wij verzoeken jullie om de auto om en om in de vakken te parkeren. Op deze manier kan er ook hier 1,5 meter afstand gehouden worden.

ROUTING
Vervolgens kunnen jullie via de binnenplaats de receptie bereiken. Let op! De receptie is vernieuwd en daarbij ook verplaatst naar de andere zijde. Waar voorheen de lobby zich aan de rechterkant bevond, bevindt zich deze nu aan de linkerzijde. U kunt zich melden bij de receptie, waar meer informatie m.b.t. de zaal wordt verschaft.

ZALEN
Alle zalen zijn in een aangepaste opstelling geplaatst, waarbij 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Elke groep wordt ingedeeld in een passende en geschikte zaal voor het aantal personen. Verder beschikken de zalen over dezelfde comfortabele stoelen, tafels en technische AV-middelen, zoals jullie gewend zijn.

AANVULLENDE REGELS TIJDENS DE LESSEN
• Praktijk oefeningen gebeuren met jullie eigen oefenpop. Neem die dus mee bij de FOK cursus.
• Er worden geen oefeningen gedaan waarbij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
• Presentielijsten worden door de docent afgetekend.
• Het is niet toegestaan om schrijfgerei, papier, tablets etc. met elkaar uit te wisselen. Neem uw eigen pen mee om het triageformulier in te vullen voor aanvang van de lessen.

LUNCH
Als gevolg van de door de overheid gestelde maatregelen, wordt de lunch
geserveerd op een alternatieve manier. Er wordt een heerlijke luxe werklunch-pakket samengesteld voor jullie. De lunch zal door het personeel van Vaeshartelt naar de zaal worden gebracht. Vervolgens verzoeken we jullie om in de zaal, de coffee corner of in het park (op voldoende afstand) te lunchen.

KOFFIEPAUZE
Er wordt vooraf met elke groep een tijdstip afgesproken voor de koffiepauze(s). Het personeel van Vaeshartelt haalt de groep op en bedient de koffiemachine, waar de groep op bestelling en op 1,5 meter afstand lekker kan genieten van een welverdiend kopje koffie of thee.

FRISSE LUCHT
Behoefte aan frisse lucht? Alle zalen beschikken over ramen die tijdens bijenkomsten geopend kunnen worden. Daarnaast is het park te allen tijde vrij toegankelijk als jullie even de benen willen strekken of een frisse neus willen halen in de pauzes. Wel zo fijn, zeker in de zomer! We vragen jullie wel ook in het park afstand te houden.

Hoewel alle regels en maatregelen iets meer van jullie en ons vragen, twijfelen we er niet aan dat we er alsnog samen voor kunnen zorgen dat jullie een veilige en prettige cursus hebben bij Vaeshartelt. Wij kijken er in ieder geval naar

FOK cursus 2021

Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar


Inhoud

Fysiotherapie bij ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar (FOK cursus);
is een thematische post-master cursus, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.

- U leert het kinderfysiotherapeutisch handelen bij veel voorkomende problemen in de vroegbehandeling en begeleiding van kinderen van 0-2 jaar en hun ouders.

- Bij jonge kinderen speelt het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de (motorische) ontwikkeling een duidelijke rol. Ook hier zal aandacht voor zijn.

- De lesstof is vernieuwend en onderbouwd, evidence based waar mogelijk, best practice waar nodig, evidence wordt vertaald naar praktisch toepassingsniveau.

- De lessen zijn interactief, praktijk gerelateerd, uitdagend en inspirerend, docenten zijn enthousiast en benaderbaar, we leren van, door en met elkaar, U wordt aangezet tot zelf denken.

Leerdoelen
Na de cursus kunt u;
- de normale motorische ontwikkeling bij kinderen van 0-2 jaar herkennen en
onderscheiden van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

- de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-2 jaar in kaart brengen d.m.v.
motorisch onderzoek en daarbij de kinderfysiotherapeutische aanpak afstemmen op
het kind, de te leren vaardigheid en zijn/ haar omgeving.

- veelvoorkomende hulpvragen van kinderen van 0-2 jaar behandelen, rekening
houdend met relevante kind, taak en omgevingsfactoren.

De cursus bestaat uit een zevental clusters van 2 lesdagen. De volgende thema’s komen aan de orde:

Cluster 1a (verplicht basiscluster):
- kinderfysiotherapeutisch handelen bij kinderen van 0-2 jaar - onderzoek

Cluster 1b (verplicht basiscluster):
- kinderfysiotherapeutisch handelen bij kinderen van 0-2 jaar - behandeling

Cluster 2:
- Asymmetrische zuigeling
- Plexus Brachialis Parese

Cluster 3:
- Het jonge kind met infantiele encephalopathie
- Spina bifida
- Orthopedische afwijkingen

Cluster 4:
- Pre- / dysmaturiteit
- Ademhalings-, hart- en buikproblemen

Cluster 5:
- Het jonge kind met een globale ontwikkelingsachterstand
- Het hypotone kind

Cluster 6:
- Samenwerken en communiceren rondom eten, drinken en passende communicatie met het jonge kind
- Bijzondere voortbewegingsvormen

Cluster 1a en 1b zijn verplichte clusters waarmee U start, daarna bent u vrij in uw keuze welk cluster(s) u daarna wilt volgen.

 

Doelgroep
De Thematische F.O.K.-cursus is bedoeld gediplomeerde kinderfysiotherapeuten met belangstelling voor het behandelen en begeleiden van kinderen van 0-2 jaar en hun ouders.
Als kinderfysiotherapeut bent u werkzaam in de vroegbehandeling en -begeleiding van het in zijn ontwikkeling bedreigde kind van 0 - 2 jaar.
Geregistreerde fysiotherapeuten die de voormalige NDT-Kindercursus of huidige cursus kinderneurorevalidatie (minimaal module 1) hebben gevolgd zouden over voldoende kennis en ervaring moeten beschikken om actief deel te kunnen nemen aan de FOK-cursus.
Belgische deelnemers met een afgeronde Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie zijn eveneens van harte welkom.

 

Planning en organisatie

Datums 2021 -2022 (aangepast) :
Cluster 1a: 1 en 2 juli 2021 (verplicht basiscluster = volgeboekt) 
Cluster 1b: 23 en 24 september 2021 (verplicht basiscluster = volgeboekt)
Cluster 2: 14 en 15 oktober 2021
Cluster 3: 18 en 19 november 2021
Cluster 4: 13 en 14 januari 2022
Cluster 5: 16 en 17 december 2021
Cluster 6: 17 en 18 februari 2022.

Helaas zijn er geen beschikbare plaatsen meer voor cluster 1a en 1b, u kunt wel op de wachtlijst geplaatst worden. U wordt dan benaderd, indien er een plaats vrijkomt in geval van een annulering of we benaderen u zodra de data voor de FOK cursus 2022 bekend zijn.

Lestijden
Donderdag: 9.30 uur - 17.30 uur
vrijdag: 9.00 uur - 17.00 uur

Locatie
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 0031 - 43 - 369 02 00
website: www.vaeshartelt.nl
(overnachting ter plekke is mogelijk tegen gereduceerd tarief)

Deelnemers
Minimaal 15 en maximaal 36 cursisten

 

Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting
Per cluster 13 lesuren en circa 26 uur zelfstudie.

U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere cursisten. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met medecursisten over toepassing van de kennis en vaardigheden voor uw werkveld en vakgebied.
Voorbereiding bestaat uit het lezen van verplichte literatuur en het maken van voorbereidingsopdrachten.

Borging
Leren gaat verder ook na het volgen van lesdagen.
Na het volgen van het verplichte basiscluster kunt u per cursusjaar 1 maal een van de docenten consulteren voor persoonlijk advies op maat rondom vragen waar u in uw werksetting tegen aan loopt.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

 

Accreditatie

KNGF/NVFK: voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als Algemeen Practicus is accreditatie aangevraagd per cluster.

Cluster 1 A: 28 punten voor beide registers
Cluster 1 B: 29 punten voor beide registers
Cluster 2: 28 punten voor beide registers
Cluster 3: 26 punten voor beide registers
Cluster 4: 27 punten voor beide registers
Cluster 5: 31 punten voor beide registers
Cluster 6: 26 punten voor beide registers

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: accreditatie is aangevraagd per cluster.

Cluster 1 A: 16 kwaliteitsuren
Cluster 1 B: 16 kwaliteitsuren
Cluster 2: 20 kwaliteitsuren
Cluster 3: 20 kwaliteitsuren
Cluster 4: 20 kwaliteitsuren
Cluster 5: 20 kwaliteitsuren
Cluster 6: 20 kwaliteitsuren

Docenten
Miriam Vanderlinden-Speck, (Drs. (MPPT, MSc), kinderfysiotherapeut, cursusleiding)
Marjo de Vlieger, (MSc, kinderfysiotherapeut)
Wieke Tijhuis, (MSc, kinderfysiotherapeut)
Bianca Gurian, (orthopedagoog)
Mea Verhoef, (prelogopediste)

 

Financiën

Cursusgeld
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 2.750,-; deelname aan zes clusters € 2.450,-; voor deelname aan vijf clusters € 2.150,-, voor vier clusters € 1.850,-, voor drie clusters, € 1.500,-, voor twee clusters € 1150,- en voor één cluster € 700,-.

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 20 mei 2021 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 3 juni 2021 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

 

Inschrijven:

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

CNA cursus 2021-2022

C.N.A. Cursus 2021-2022 interdisciplinair

Update van actuele inzichten in onderzoek en behandeling van kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA)

Inhoud

In deze cursus worden de actuele wetenschappelijke inzichten over kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen geïntegreerd in het klinische redeneren en de interventie/behandeling.
Op basis van taak georiënteerd analytisch redeneren wordt motorische adaptatieruimte bepaald, doelen geformuleerd en het neuromotorisch functioneren middels de principes van het motorisch leren en trainen beïnvloed.

Tijdens deze cursus wordt uitgegaan van de volgende “bouwstenen”:

• ICF-CY
• Richtlijn CP, update 2015
• Taak georiënteerd klinisch redeneer model, waarbij taak, kind en omgeving centraal staan (adaptatie en compensatie)
• Taak georiënteerd interventie model -motorische leren en trainen-
• Motorische controle modellen (dynamische systeemtheorie en model van actie, person-environment and occupation (PEO) model)
• Motorische leertheorieën en leerprincipes
• Evidence based testen en interventie

Alle niveaus van de ICF komen aan bod. Startend vanuit de hulpvraag, op participatie
niveau, wordt in het analyseproces op taak-, kind en omgevingsniveau gezocht welke belemmeringen (constraints) een rol spelen bij de hulpvraag. Uit de constraints volgen hypothesen die worden getoetst door het afnemen van objectieve, betrouwbare en valide meetinstrumenten.
De therapeutische interventies zijn doelgericht, context-, en taak specifiek.

Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan drie hoofdproblemen op activiteiten niveau die bij kinderen met C.N.A. frequent voorkomen bij:

• Verplaatsen tijdens ADL; gaan, rolstoelrijden, transfers
• Arm hand activiteiten tijdens ADL
• Zitten tijdens ADL

Tijdens de eerste vier lesdagen wordt het kader met theoretische onderbouwing voor de uitwerking van de casuïstiek geschetst. Er wordt gebruik gemaakt van zelf ingebrachte casuïstiek, over de drie thema’s, (te weten verplaatsen tijdens ADL, arm hand activiteiten tijdens ADL en zitten tijdens ADL). Elk thema heeft een analyse- en interventiedag. Door diverse didactische werkvormen wordt het analyseproces en het toepassen van interventies herhaaldelijk en methodisch benaderd.

Leerdoelen:
De cursist heeft kennis over en past deze toe bij de volgende aspecten:
- de “bouwstenen” van de cursus
- de indelingen bij CNA volgens de nieuwste richtlijn CP (2015)
- de opbouw van taakanalyse tijdens het klinisch redeneer proces
- het komen van een taakanalyse tot een behandelplan
- het klinisch redeneren en het behandelproces volgens de laatste inzichten en evidence based onderbouwen

Thema’s:

De cursus bestaat uit een viertal clusters van totaal 10 lesdagen. De volgende thema’s komen aan de orde: (onder voorbehoud van verschuivingen):

Cluster 1: Basiscluster (verplicht cluster)

Dag 1:
Kennismaking opbouw van de cursus, bouwstenen t.a.v. het klinisch redeneren; motorische controle modellen, motorisch leren in de dagelijkse werkelijkheid, ICF-CY, taakanalyse. Toegepaste taakanalyse bij arm hand activiteiten, klinimetrie t.a.v. armhandfunctie en the goal attainment scale (GAS)

Dag 2:
Terminologie CNA, klinimetrie t.a.v. het zitten, toegepaste taakanalyse bij zitten Interactieve werkvorm richtlijn CP, posturale controle

Dag 3:
Klinimetrie t.a.v. verplaatsen, presentatie eigen casuïstiek van de cursisten, longfunctie (GMFCS IV en V), EMB en toegepaste taakanalyse bij verplaatsen

Dag 4:
Spierkracht, presentatie eigen casuïstiek van de cursisten, conditie, en toegepaste taakanalyse bij verplaatsen


Cluster 2: casuïstiek zitten (verplicht cluster)

Dag 1:
Casuïstiek zitten tijdens ADL: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 2:
Casuïstiek zitten tijdens ADL: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie


Cluster 3: casuïstiek verplaatsen

Dag 1:
Casuïstiek verplaatsen tijdens ADL: gaan, rolstoel rijden, transfers, voortbewegen op de grond, fietsen, traplopen e.d.: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 2:
Casuïstiek verplaatsen op verschillende manieren verplaatsen tijdens ADL; gaan, rolstoel rijden, transfers, voortbewegen op de grond, fietsen, traplopen e.d.: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie


Cluster 4: arm-handactiviteiten

Dag 1:
Casuïstiek arm hand activiteiten tijdens ADL: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 2:
Casuïstiek arm hand activiteiten tijdens ADL: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie.

Deelname aan cluster één (basiscluster) en cluster twee (zitten) is altijd verplicht. Indien u heeft deelgenomen aan cluster één en twee in een voorafgaand jaar is het mogelijk cluster 3 en 4 nog te volgen nadien.


Doelgroep:

Afgestudeerde Kinderfysiotherapeuten, Fysiotherapeuten in het bezit van de NDT-aantekening of een certificaat van de cursus kinderneurorevalidatie/CP en daadwerkelijk werkzaam met kinderen met een C.N.A., (cursisten van de Kinderneurorevalidatie/CP of de Master Opleiding Kinderfysiotherapie Breda, hebben het meeste baat bij het volgen van de C.N.A. cursus, vanaf vijf jaar na het beëindigen van de genoemde cursussen, in verband met enige overlap),
Ergotherapeuten en revalidatieartsen met minimaal 5 jaar werkervaring met kinderen met een Centraal Neurologische Aandoening (minimaal 15 uur per week).
Belgische deelnemers dienen de Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie gevolgd te hebben.


Planning en organisatie

Data 2021-2022

Cluster 1: (verplicht basiscluster) 30 september, 1 oktober, 18 en 19 november 2021
Cluster 2; (verplicht cluster zitten) 3 februari en 31 maart 2022
Cluster 3: (cluster verplaatsen) 1 april en 17 juni 2022
Cluster 4: (cluster arm-hand vaardigheden) 4 februari en 16 juni 2022
 

Lestijden
Donderdag: 9.30 uur - 17.30 uur
Vrijdag: 9.00 uur - 17.00 uur

Locatie
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 0031 - 43 - 369 02 00
website: www.vaeshartelt.nl
(overnachting ter plekke is mogelijk tegen gereduceerd tarief)

Deelnemers
Minimaal 12 deelnemers en maximaal 24 deelnemers


Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting
Cluster 1: 78 uren (lestijd en minimale uren zelfstudie, video casuïstiek opnemen en voorbereiden) Cluster 2 t/m 4: 39 uren per cluster (lestijd, minimale uren zelfstudie, video casuïstiek opnemen en voorbereiden)

U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere cursisten. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met medecursisten over toepassing van de kennis en vaardigheden voor uw werkveld en vakgebied. De cursus wordt omwille van deze praktische invulling gespreid over een heel jaar waardoor men in de eigen praktijk de casuïstiek kan realiseren.
Voorbereiding bestaat uit het lezen van verplichte literatuur, het zoeken en bekijken van beeldmateriaal en het maken van voorbereidingsopdrachten. U dient de te maken opdrachten, binnen gestelde termijn in te leveren.

Toetsing:
Tijdens de eerste 2 lesdagen wordt het beginniveau in kaart gebracht d.m.v. een toets moment. Tijdens de cursus wordt na elk cluster een toetsingsmoment gecreëerd aan de hand van een video en presentatie.

Borging
Leren gaat verder ook na het volgen van lesdagen
Na het volgen van het verplichte basiscluster kunt u een van de docenten eenmalig consulteren voor persoonlijk advies op maat rondom vragen waar u in uw werksetting tegen aan loopt.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%), toetsing en voldoende actieve participatie.

 

Accreditatie

KNGF/NVFK: voor het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeut of Algemeen Fysiotherapeut:

Cluster 1; basiscluster (4 dagen): 61 punten.
Cluster 2; thema zitten (2 dagen): 26 punten
Cluster 3; thema verplaatsen (2 dagen): 28 punten
Cluster 4; thema arm-hand activiteiten (2 dagen): 28 punten.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: accreditatie cluster 2 t/m 4 wordt aangevraagd.

Cluster 1: basiscluster (4 dagen): 39 KU

Stichting ADAP; voor de ergotherapeuten: 78 punten voor het basiscluster en voor cluster 2 t/m 4: 39 punten per cluster.

Voor de revalidatieartsen, wordt voor het basiscluster aangevraagd: was voorheen 24 accreditatiepunten van de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA).

 

Cursuscoördinator
Esther van Bommel (kinderfysiotherapeut) en Bart Snijders (ergotherapeut)

Docenten:
Elvira Revenberg (ergotherapeut)
Maartje van der Steenhoven (ergotherapeut/knowledgebroker CP-net)
Bijke van Dongen (kinderfysiotherapeut)
Bart Snijders (ergotherapeut/knowledgebroker CP-net)
Esther van Bommel (Mspt, kinderfysiotherapeut)


Financiën

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele 10 daagse cursus bedraagt € 2.150,-; voor deelname aan 8 dagen € 1.850,-, voor 6 dagen € 1.500,-, voor 4 dagen € 1.150,- en voor 2 dagen € 700,-.

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
voorschot € 100,- zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 1 augustus 2021 te voldoen en resterend cursusgeld € 2.050,- (10 dagen) € 1.750,- (8 dagen) € 1400,- (6 dagen) € 1.050,- (4 dagen) of € 600,- (2 dagen) per 1 september 2021 middels eenmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.
Inschrijven:

Inschrijven:

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Hard2handle 2022

Cursus: Hard2handle 2022

“Passend (be)handelen bij kinderen met complexe hulpvragen (voorheen cursus Omgaan met moeilijk gedrag)”

Inhoud en leerdoelen:

Paramedici worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat bij kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand met moeilijk verstaanbaar gedrag, het gedrag “belemmerend” is bij het bereiken van de therapeutische doelstellingen. De vraag die je dan dient te stellen is: Welke intentie zit er achter het gedrag van een kind en hoe reageer je hier goed op? Hoe blijf je professioneel en adequaat handelen als je emotioneel geraakt wordt? Met deze training leer je over verschillende typen probleemgedrag, de mogelijke interventies, je eigen pedagogische stijl en de effecten daarvan. Hoe zet je problemen om in vaardigheden en hoe help je een kind bij het ontwikkelen van die vaardigheden?

Hulpverlening aan een kind is tevens hulpverlening aan ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers zijn direct betrokken bij het behandelproces.

In deze cursus willen wij met name ingaan op de voorwaarden die van essentieel belang zijn om tot een goede interactie te komen met het kind en zijn ouders.

Naast de beroeps gerelateerde zaken zullen vooral de niet beroeps specifieke en professie overstijgende zaken aan de orde komen.

Het uiteindelijke doel is om via een juiste signaalherkenning en aanpak, het gedrag van het kind en de omgang van de ouders met hun kind dusdanig te beïnvloeden, dat de professionele doelstelling op gebied van motoriek, spel en taal bereikt kunnen worden.

De thema’s van de vier dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1:
Starten met een casus, waarin alle elementen zitten die qua stof worden behandeld.
Ochtend: start bewustwording ouderschap gekoppeld aan de theorie van Alice van der Pas/driehoekskunde. Middag: theorie over ontwikkeling, signaalherkenning en ontwikkelingsbehoeften.

Dag 2:
Herkennen van kind, ouder en therapeut kenmerken aan de hand van zelfgemaakte video’s, praktische oefeningen en casusbespreking met betrekking tot de theorie van Alice van der Pas en driehoekskunde. Toepassen en bewustwording van de theorie van de eerste dag.

Dag 3:
Ochtend: theorie ouderschap (TA). Gericht op herkennen en deels toepassen van technieken (praktisch oefeningen). Middag: theorie over mediërend leren en ervaringsordening.

Dag 4:
Video casuïstiek aan de hand van zelfgemaakte video’s, gericht op mediërend leren en ervaringsordening. Totale terugkoppeling van de behandelde onderdelen aan de hand van de casus (integraal samenpakken)


Doelgroep:
Afgestudeerde kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

 

 

Planning en organisatie

Data in 2022:
volgen z.s.m.

Lestijden:
Donderdag van 9.30 uur tot circa 17.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot circa 17.00 uur

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk tegen gereduceerd tarief)

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 21 personen.


Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting:
Circa 64 uren (lestijd 26 uur en zelfstudie 38 uur).

Voorbereiding en borging:
U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere cursisten. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met medecursisten over toepassing van de kennis en vaardigheden voor uw werkveld en vakgebied.
Voorbereiding bestaat uit het lezen van verplichte literatuur en het maken van een voorbereidingsopdracht, video-opdrachten met bijbehorende presentaties op dag 2 en 4 en een eindopdracht in de vorm van een reflectieverslag na afloop van de cursus.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen na het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100 %) en voldoende actieve participatie. (voorbereidingsopdracht, video-opdrachten met bijbehorende presentaties en eindopdracht)

Accreditatie:
Wordt aangevraagd bij:
KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en bij Stichting ADAP voor logopedisten en ergotherapeuten.

Docenten:
Harry Crombag, (kinderfysiotherapeut) cursusleider
Peter Caelen (inhoudsdeskundige o.g.v. ervaringsordening)
Bianca Gurian (gedragsdeskundige)
Lilian Purnot (praktisch pedagogisch gezinsbegeleidster)
Mariska Schutte (gedragsdeskundige)
Mea Verhoef (logopediste)


Financiën

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 1175,-

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor volgt z.s.m. met vermelding van naam, voorletters van de inschrijver en Hard2handle 2022 op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per volgt z.s.m. middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

 

 

 

 

POS cursus 2022

POS staat voor: Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal.

Inhoud en leerdoelen:

Het doel van de POS is: het systematisch in kaart brengen van de uitgangssituatie en de vorderingen van een kind betreffende diverse ontwikkelingsdomeinen (conform de KinderRAPP) op het niveau van participatie en activiteiten, om zodoende te kunnen bepalen:

• wat de sterke en zwakke ontwikkelingsdomeinen zijn van een kind: het ontwikkelingsprofiel
• welke normerende vervolgonderzoeken er plaats kunnen/moeten vinden
• wat de eerstvolgende stap in de ontwikkelingsbegeleiding kan zijn (eerst nabijgelegen ontwikkelingstappen)
Met de POS worden de volgende ontwikkelingsdomeinen in kaart gebracht:

• Bewegen: grove motoriek
• Bewegen: fijne motoriek
• Leren
• Communicatie: begrijpen
• Communicatie: duidelijk maken
• Sociaal-Emotioneel
• Persoonlijke verzorging

Door deze brede oriëntering op diverse domeinen van de ontwikkeling is de POS een redelijk uniek instrument.

De POS is een evaluatief instrument voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 5 jaar en kan afgenomen worden door observatie of door een interview met de ouders/verzorgers.

De POS is GEEN normatief instrument. Het is GEEN test om de ontwikkelingsleeftijd te bepalen en het is GEEN screeningsinstrument.

Het is een geschikt instrument voor inter- of transdisciplinaire teams (d.m.v. observatie), maar ook voor monodisciplinair werkende behandelaren in de eerste lijn (d.m.v. interview van de ouders/verzorgers en niet d.m.v. observatie).
De POS kan ingezet worden in:

• Kinderrevalidatie
• Therapeutische peutergroepen
• de eerstelijnspraktijken
o fysiotherapie
o ergotherapie
o logopedie
• MKD, KDC
• Peuterspeelzalen met VVE

En kan afgenomen worden door: Pedagogisch medewerker, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Logopedist, (Ortho)pedagoog. De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Inhoud / thema’s:
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod.

• Dag 1:
o Achtergrond en totstandkoming van de POS
o Doel van de POS
o Psychometrische eigenschappen
o Praktisch afnemen van de POS door middel van:
- Eigen observatie
- Interview bij ouders/verzorgers

• Dag 2:
o Casuïstiek aan de hand van door de cursist zelf afgenomen POS

 

Doelgroep:
Wie kan/mag de POS afnemen?
De POS kan en mag alleen afgenomen worden door professionals die kennis hebben betreffende de algehele ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-5 jaar.
Dit kunnen zowel MBO, HBO als Academisch opgeleide mensen zijn. Denk hierbij aan:

• Pedagogisch medewerkers
• (Kinder) fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• (Ortho)pedagoog

De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

 

Planning en organisatie

Data 2022:
De cursus wordt uitgesteld naar 2022, nieuwe datums volgen z.s.m.

Tijd:
van 9.30 uur tot circa 17.30 uur

Locatie:
Conferentiecentrum Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk).

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 16 personen.


Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting:
Circa 29 uren (13 uur lestijd en 16 uur zelfstudie).

Voorbereiding en toetsing:
Voorbereiding voor dag 1 bestaat uit het lezen van verplichte literatuur, voor lesdag 2 leveren de cursisten een zelfgemaakte video casuïstiek in en presenteren deze tijdens de lesdag. Het hoofddoel is het zelf lerend en reflecterend omgaan met de POS.
Tevens dient deze casuïstiek als toets voor de gehele cursus.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.


Cursusleiding:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut), Cis Knols (kinderfysiotherapeut), Miriam Stassen (therapeutisch peuterleidster), Sanne Ries – de Groen (therapeutisch peuterleidster), Wendy Braeken (therapeutisch peuterleidster).


Accreditatie:
Accreditatie KNGF: 29 punten voor het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten of het Kwaliteitsregister Algemeen Fysiotherapeut.
Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 26 kwaliteitsuren.
 

Financiën

Cursusprijs:
2 daagse cursus € 600,- (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee en S.B.O.K.-certificaat).

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving plannen we extra cursusdata.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk (volgt z.s.m.) met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver en “POS cursus 2021”op IBAN NL45ABNA051.31.54.485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van de resterende € 500,- (volgt z.s.m.) middels eenmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.


Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

Algemene Voorwaarden

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Stichting S.B.O.K.

Op de door de Stichting S.B.O.K. georganiseerde activiteiten zijn de navolgende inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • alle inschrijvingen en annuleringen dienen schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de Stichting S.B.O.K.,
 • inschrijving en plaatsing voor activiteiten geschiedt op volgorde van ontvangst van het voorschot,
 • deelnemers ontvangen een bevestiging van de inschrijving,
 • degenen die niet geplaatst kunnen worden, ontvangen hierover per omgaande bericht, het voorschot wordt onmiddellijk gerestitueerd,
 • na ontvangst van de ontvangstbevestiging van de inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd om deelname kosteloos te annuleren.
 • bij annulering door de deelnemer tot twee maanden voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, zijn geen andere kosten dan het voorschot verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen twee maanden tot een maand voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 50% van het cursusgeld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen een maand tot een week voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 75% van het cursus-geld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer een week of minder voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is het volledige cursusgeld verschuldigd;
 • voor alle hiervoor genoemde termijnen is de datum van ontvangst op het secretariaat van de Stichting S.B.O.K. bepalend.
 • Stichting S.B.O.K. is gerechtigd de cursus te annuleren dan wel uit te stellen indien er minder aanmeldingen zijn dan aangegeven bij het minimaal aantal deelnemers van de betreffende cursus. 
 • Alle informatie die de cursist verstrekt wordt door de Stichting S.B.O.K. en medewerkers vertrouwelijk behandeld.
 • Beeldmateriaal voor praktijkopdrachten alsmede verslagen worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de betreffende cursus.
 • Het is op geen enkele wijze toegestaan om tijdens de lessen foto’s, spraak of video-opnames te maken van het lesmateriaal of van de docent.
 • Inhalen: Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen. De Stichting S.B.O.K. biedt de mogelijkheid om deze dagdelen in te halen bij de eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit weer wordt georganiseerd. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk of per e-mail (post@stichtingsbok.com) bij de Stichting S.B.O.K. te worden gedaan. Voor het inhalen wordt € 60,- per cursusdag in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd bij de bevestigingsbrief van de scholingsactiviteit waarbij de lesdag(en) worden ingehaald.

 

Klachtenprocedure


De Stichting S.B.O.K. streeft ernaar de cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus.

U kunt een eventuele klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan de Stichting S.B.O.K. kenbaar maken via het secretariaat, telefoonnummer: 045-5644844, per e-mail: post@stichtingsbok.com, met in de e-mail vermeld:


• Uw naam, adres en telefoonnummer.
• De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
• Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst. Indien wij langer de tijd nodig hebben, geven wij u een indicatie op welke termijn wij u uitsluitsel kunnen geven.

Klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, de heer J. Gilbert, e-mail: johngilbert@live.nl of telnr: 06-14742460 waarbij het oordeel van de onafhankelijke derde bindend is voor de Stichting S.B.O.K.
 

Privacy policy

Algemeen
Stichting SBOK behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wanneer u deze website heeft bezocht en/of gegevens op deze website heeft ingevuld, zal Stichting SBOK de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om met u in contact te treden. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Uitvoeringswet AVG stelt.

Bezoek website
Stichting SBOK gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan Stichting SBOK. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Gebruik gegevens
De gegevens die u heeft ingevuld, gebruiken wij om te reageren op uw vraag of verzoek. In dit geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens aan derden worden verstrekt.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Stichting SBOK verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Links
Op de website van Stichting SBOK staan links naar websites van andere organisaties. Stichting SBOK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Stichting SBOK is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Bezoekersstatistieken
Als u de website van Stichting SBOK bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Stichting SBOK is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek. Stichting SBOK maakt gebruik van software om bezoekersinformatie te meten en te analyseren.

Gebruik van Cookies
De website van Stichting SBOK maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting SBOK gebruikt de volgende cookies:

PHPSSSID
Deze cookie zorgt ervoor dat de webserver weet welke sessie bij welke gebruiker hoort en is noodzakelijk voor de werking van de website.

_ga
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gat
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

_gid
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Heeft u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina.

Wijziging Privacy Policy
Stichting SBOK behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. De Privacy Policy is online beschikbaar voor inzage.
 

Privacystatement

U kunt het privacystatement van de stichting S.B.O.K. vinden op de pagina "wie zijn wij".

VOBZ

VOBZ staat voor de vereniging “Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen”. Deze vereniging is opgericht in 1976 en is ontstaan op initiatief van Joop Bartholomeus en zijn toenmalig docententeam. De officiële statuten stammen uit 1998. De vereniging heeft 259 leden en 16 ereleden.

Het bestuur bestaat uit; Harry Crombag, voorzitter, Marlou Essink, vice voorzitter, Monique van Beneden, secretaris, Agnes Poot, penningmeester, Lotje Maassen, bestuurslid en Diana Wulms, bestuurslid, allen kinderfysiotherapeuten.
Er wordt jaarlijks een ledenvergadering gehouden op de dag van de studiedag. 

Lid worden van de VOBZ
Als men de volledige cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar gevolgd heeft (FOK cursus) of als men de opleiding Kinderfysiotherapie met goed gevolg heeft afgesloten kan men lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap kost € 25,00 per jaar. Het bestuur wordt hierdoor in staat gesteld om voor de leden jaarlijks een studiedag te organiseren.

Aanmelden lidmaatschap:

Indien u lid wilt worden van de VOBZ kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@vobz.nl

 
Studiedag VOBZ

Jaarlijks wordt er een studiedag georganiseerd, voor leden en introducés. Deze dag heeft meestal dezelfde opzet; één dagdeel is plenair met (vaak theoretische) lezingen en één dagdeel bestaat uit interactieve workshops. De onderwerpen van deze dag hebben allen betrekking op het jonge kind met mogelijke dysfuncties en/of pathologieën en houden uiteraard rekening met de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De laatste jaren is er veel animo voor het symposium en heeft de VOBZ herhalingsdagen georganiseerd. Echter het bestuur zoekt momenteel naar een passende oplossing waarbij er meer geïnteresseerden op dezelfde dag kunnen deelnemen. Er wordt ook altijd een ruime lunchpauze ingepland, zodat alle alumni leden van de FOK cursus en/of opleiding Kinderfysiotherapie gezellig kunnen bijpraten met elkaar! 

VOBZ-Studiedag 2020 wordt uitgesteld naar 2021.

Contactgegevens:

Vereniging VOBZ
T.a.v. secretariaat
Julianastraat 33
6441 BS Brunssum
Email: secretariaat@vobz.nl