Klik op onderstaande cursussen om hier direct naar toe te springen.

F.O.K. cursus 2024 4
C.N.A. cursus 2023-2024 4
POS cursus 4
Cursus Hard2handle 4
Vacatures 4
Algemene Voorwaarden 4
Klachtenprocedure 4
Privacy policy 4
Privacystatement 4
VOBZ 4


F.O.K. cursus 2024

Cursusinformatie F.O.K. cursus 2024

Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar

Inhoud

Fysiotherapie bij ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar (FOK cursus);
is een thematische post-master cursus, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.

- U leert het kinderfysiotherapeutisch handelen bij veel voorkomende problemen in de vroegbehandeling en begeleiding van kinderen van 0-2 jaar en hun ouders.
- Bij jonge kinderen speelt het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de (motorische) ontwikkeling een duidelijke rol. Ook hier zal aandacht voor zijn.
- De lesstof is vernieuwend en onderbouwd, evidence based waar mogelijk, best practice waar nodig, evidence wordt vertaald naar praktisch toepassingsniveau.
- De lessen zijn interactief, praktijk gerelateerd, uitdagend en inspirerend, docenten zijn enthousiast en benaderbaar, we leren van, door en met elkaar, U wordt aangezet tot zelf denken.

Leerdoelen
Na de cursus kunt u;
- de normale motorische ontwikkeling bij kinderen van 0-2 jaar herkennen en
onderscheiden van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.
- de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-2 jaar in kaart brengen d.m.v.
motorisch onderzoek en daarbij de kinderfysiotherapeutische aanpak afstemmen op
het kind, de te leren vaardigheid en zijn/ haar omgeving.
- veelvoorkomende hulpvragen van kinderen van 0-2 jaar behandelen, rekening
houdend met relevante kind, taak en omgevingsfactoren.

De cursus bestaat uit een zevental clusters van 2 lesdagen.
In het eerste cursusjaar (2024) dienen er minimaal 3 clusters verplicht gevolgd te worden: 1A, 1B en een van de 5 overige clusters. Heeft u cluster 1A en 1B of cluster 1 in een voorafgaand jaar reeds gevolgd dan is deelname per cluster afzonderlijk mogelijk.

De volgende thema’s komen aan de orde:

Cluster 1A:
- kinderfysiotherapeutisch handelen bij kinderen van 0-2 jaar - onderzoek

Thema’s dag 1
- Historisch perspectief – visie op motorische ontwikkeling
- Toepassen klinisch redeneren bij kinderen van 0-2 jaar
- Algemene motoscopie toegepast op kinderen 0-2 jaar
- Motoscopie van de ademhaling van de zuigeling
- Motoscopie - Taak georiënteerde observatie/ Taakanalyse - Motorische vaardigheden vanaf geboorte tot en met kruiphouding

Thema’s dag 2:
- Motoscopie in beweging – Taak georiënteerde observatie/ taakanalyse motorische vaardigheden vanaf verticalisering (komen tot zit, komen tot stand, langslopen, loslopen, klimmen, klauteren, traplopen)
- Standaard en toegevoegd orthopedisch onderzoek bij kinderen van 0-2 jaar
- Meten van mobiliteit, kracht en tonus bij kinderen van 0-2 jaar
- Standaard en toegevoegd neurologisch onderzoek – procesanalyse bij kinderen van 0-2 jaar
- Primitieve reacties
- Toegepaste motometrie bij kinderen van 0-2 jaar

Cluster 1B:
- kinderfysiotherapeutisch handelen bij kinderen van 0-2 jaar - behandeling

Thema’s dag 1:
- Kinderfysiotherapeutisch proces bij kinderen van 0- 2 jaar - interventie gericht op ICF-CY domein: Participatie
(interactie en mogelijkheid tot exploreren)
- (Werkcollege gecombineerd met skills training gericht op) het beïnvloeden van het ICF domein: Participatie (Spel en speelplezier)
- Kinderfysiotherapeutisch proces bij kinderen van 0- 2 jaar - interventie gericht op ICF-CY domein: Externe factoren
(Samenwerken /partnering en communiceren met ouders)
- (Werkcollege gecombineerd met skills training gericht op) het beïnvloeden van het ICF domein: externe factoren – samenwerken/partnering en communiceren met externe factoren (ouders) rondom kinderen met motorische problemen bij kinderen van 0 - 2 jaar.

Thema’s dag 2:
- Het kinderfysiotherapeutische behandelproces bij kinderen van 0-2 jaar
- Spierkrachtversterking bij kinderen van 0-2 jaar.
- Putting it all together – toepassen van kennis, inzicht en vaardigheden in praktijksituatie met kinderen (0-2 jaar)

Cluster 2:
- Plexus Brachialis Parese
- Asymmetrische zuigeling

Cluster 3:
- Het jonge kind met cerebrale parese
- Spina bifida
- Orthopedische afwijkingen

Cluster 4:
- Ademhalings-, hart- en buikproblemen
- Pre- / dysmaturiteit

Cluster 5:
- Het jonge kind met een globale ontwikkelingsachterstand
- Het hypotone kind

Cluster 6:
- Samenwerken en communiceren rondom eten, drinken en passende communicatie met het jonge kind
- Bijzondere voortbewegingsvormen

 

Doelgroep

De Thematische F.O.K.-cursus is bedoeld gediplomeerde kinderfysiotherapeuten met belangstelling voor het behandelen en begeleiden van kinderen van 0-2 jaar en hun ouders.
Als kinderfysiotherapeut bent u werkzaam in de vroegbehandeling en -begeleiding van het in zijn ontwikkeling bedreigde kind van 0 - 2 jaar.
Geregistreerde fysiotherapeuten die de voormalige NDT-Kindercursus of huidige cursus kinderneurorevalidatie (minimaal module 1) hebben gevolgd zouden over voldoende kennis en ervaring moeten beschikken om actief deel te kunnen nemen aan de FOK-cursus.
Belgische deelnemers met een afgeronde Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie of Pediatrie zijn eveneens van harte welkom


Planning en organisatie

In het eerste cursusjaar (2024) dienen er minimaal 3 clusters verplicht gevolgd te worden: 1A, 1B en een van de overige 5 clusters. Heeft u cluster 1A en 1B of cluster 1 (voor 2020) in een voorafgaand jaar reeds gevolgd dan is deelname per cluster afzonderlijk mogelijk.

Datums 2024:
Cluster 1A: 21 en 22 maart 2024
Cluster 1B: 11 en 12 april 2024
Cluster 2: 23 en 24 mei 2024
Cluster 3: 20 en 21 juni 2024
Cluster 4: 10 en 11 oktober 2024
Cluster 5: 12 en 13 september 2024
Cluster 6: wordt uitgesteld naar 2025

Lestijden
Donderdag: 9.30 uur - 17.30 uur
vrijdag: 9.00 uur - 17.00 uur

Locatie
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 0031 - 43 - 369 02 00
website: www.vaeshartelt.nl
(overnachting ter plekke is mogelijk tegen gereduceerd tarief: 10% korting middels telefonische boeking op best available rate)

Deelnemers
Minimaal 15 en maximaal 36 cursisten


Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting
Per cluster 13 lesuren en circa 26 uur zelfstudie.
U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere cursisten. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met medecursisten over toepassing van de kennis en vaardigheden voor uw werkveld en vakgebied.
Voorbereiding bestaat uit het lezen van verplichte literatuur en het maken van voorbereidingsopdrachten.

Borging
Leren gaat verder ook na het volgen van lesdagen.
Na het volgen van het verplichte basiscluster kunt u per cursusjaar 1 maal een van de docenten consulteren voor persoonlijk advies op maat rondom vragen waar u in uw werksetting tegen aan loopt.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

 

Accreditatie

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie: KNGF/NVFK voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als Algemeen Practicus en Stichting Keurmerk Fysiotherapie:

Cluster 1 A: 28 punten
Cluster 1 B: 29 punten
Cluster 2: 28 punten
Cluster 3: 26 punten
Cluster 4: 27 punten
Cluster 5: 31 punten
Cluster 6: accreditatie wordt opnieuw aangevraagd in 2025

Accreditatie Belgie 2024 via Pro-Q-Kine:

Cluster 1A, 1B, 2, 3 en 4: 26 punten per cluster voor het register Pediatrische Kinesitherapie.

Cluster 5 wordt aangevraagd bij Pro-Q- Kine

Docenten
Miriam Vanderlinden-Speck, (Mspt, kinderfysiotherapeut, cursusleiding)
Marjo de Vlieger, (MSc, kinderfysiotherapeut)
Wieke Tijhuis, (MSc, kinderfysiotherapeut)
Bianca Gurian, (orthopedagoog)
Mea Verhoef, (prelogopediste)

 

Financiën

Cursusgeld
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 3.180,-; deelname aan zes clusters € 2.830,-; voor deelname aan vijf clusters € 2.485,-, voor vier clusters € 2.145,-, voor drie clusters, € 1.740,-, voor twee clusters € 1.335,- en voor één cluster € 790,-.

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 25 januari 2024 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 20 februari 2024 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging of per factuur in twee termijnen: cluster(s) 1A, 1B, 2 en 3 per 20 februari 2024 en de cluster(s) 4, 5 en 6 per 1 augustus 2024.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K. op www.sbok.nl bij het tabblad scholing.

 

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina van de website: www.sbok.nl

 

C.N.A. cursus 2023-2024

C.N.A. Cursus 2023-2024 interdisciplinair

Update van actuele inzichten in onderzoek en behandeling van kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA)
Inhoud

In deze cursus worden de actuele wetenschappelijke inzichten over kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen geïntegreerd in het klinische redeneren en de interventie/behandeling.
Op basis van taak georiënteerd analytisch redeneren wordt motorische adaptatieruimte bepaald, doelen geformuleerd en het neuromotorisch functioneren middels de principes van het motorisch leren en trainen beïnvloed.

Tijdens deze cursus wordt uitgegaan van de volgende “bouwstenen”:

• ICF-CY
• Richtlijn CP, update 2015
• Taak georiënteerd klinisch redeneer model, waarbij taak, kind en omgeving centraal staan (adaptatie en compensatie)
• Taak georiënteerd interventie model -motorische leren en trainen-
• Motorische controle modellen (dynamische systeemtheorie en model van actie, person-environment and occupation (PEO) model)
• Motorische leertheorieën en leerprincipes
• Evidence based testen en interventie

Alle niveaus van de ICF komen aan bod. Startend vanuit de hulpvraag, op participatie
niveau, wordt in het analyseproces op taak-, kind en omgevingsniveau gezocht welke belemmeringen (constraints) een rol spelen bij de hulpvraag. Uit de constraints volgen hypothesen die worden getoetst door het afnemen van objectieve, betrouwbare en valide meetinstrumenten.
De therapeutische interventies zijn doelgericht, context-, en taak specifiek.

Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan drie hoofdproblemen op activiteiten niveau die bij kinderen met C.N.A. frequent voorkomen bij:

• Verplaatsen tijdens ADL; gaan, rolstoelrijden, transfers
• Arm hand activiteiten tijdens ADL
• Zitten tijdens ADL

Tijdens de eerste vier lesdagen wordt het kader met theoretische onderbouwing voor de uitwerking van de casuïstiek geschetst. Er wordt gebruik gemaakt van zelf ingebrachte casuïstiek, over de drie thema’s, (te weten verplaatsen tijdens ADL, arm hand activiteiten tijdens ADL en zitten tijdens ADL). Elk thema heeft een analyse- en interventiedag. Door diverse didactische werkvormen wordt het analyseproces en het toepassen van interventies herhaaldelijk en methodisch benaderd.

Leerdoelen:
De cursist heeft kennis over en past deze toe bij de volgende aspecten:
- de “bouwstenen” van de cursus
- de indelingen bij CNA volgens de nieuwste richtlijn CP (2015)
- de opbouw van taakanalyse tijdens het klinisch redeneer proces
- het komen van een taakanalyse tot een behandelplan
- het klinisch redeneren en het behandelproces volgens de laatste inzichten en evidence based onderbouwen

Thema’s:
De cursus bestaat uit een viertal clusters van totaal 10 lesdagen. De volgende thema’s komen aan de orde: (onder voorbehoud van verschuivingen):

Cluster 1: Basiscluster (verplicht cluster)

Dag 1:
Kennismaking opbouw van de cursus, bouwstenen t.a.v. het klinisch redeneren; motorische controle modellen, motorisch leren in de dagelijkse werkelijkheid, ICF-CY, taakanalyse. Toegepaste taakanalyse bij arm hand activiteiten, klinimetrie t.a.v. armhandfunctie en the goal attainment scaling (GAS)

Dag 2:
Terminologie CNA, klinimetrie t.a.v. het zitten, toegepaste taakanalyse bij zitten Interactieve werkvorm richtlijn CP, posturale controle

Dag 3:
Klinimetrie t.a.v. verplaatsen, presentatie eigen casuïstiek van de cursisten, longfunctie (GMFCS IV en V), EMB en toegepaste taakanalyse bij verplaatsen

Dag 4:
Spierkracht, presentatie eigen casuïstiek van de cursisten, conditie, en toegepaste taakanalyse bij verplaatsen

Cluster 2: casuïstiek zitten (verplicht cluster)

Dag 1:
Casuïstiek zitten tijdens ADL: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 2:
Casuïstiek zitten tijdens ADL: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Cluster 3: casuïstiek verplaatsen

Dag 1:
Casuïstiek verplaatsen tijdens ADL: gaan, rolstoel rijden, transfers, voortbewegen op de grond, fietsen, traplopen e.d.: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 2:
Casuïstiek verplaatsen op verschillende manieren verplaatsen tijdens ADL; gaan, rolstoel rijden, transfers, voortbewegen op de grond, fietsen, traplopen e.d.: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Cluster 4: arm-handactiviteiten

Dag 1:
Casuïstiek arm hand activiteiten tijdens ADL: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 2:
Casuïstiek arm hand activiteiten tijdens ADL: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie.
Deelname aan cluster één (basiscluster) en cluster twee (zitten) is altijd verplicht. Indien u heeft deelgenomen aan cluster één en twee in een voorafgaand jaar is het mogelijk cluster 3 en 4 nog te volgen nadien.

 

Doelgroep:
 Afgestudeerde Kinderfysiotherapeuten, Fysiotherapeuten in het bezit van de NDT-aantekening of een certificaat van de cursus kinderneurorevalidatie/CP en daadwerkelijk werkzaam met kinderen met een C.N.A., (cursisten van de Kinderneurorevalidatie/CP of de Master Opleiding Kinderfysiotherapie Breda, hebben het meeste baat bij het volgen van de C.N.A. cursus, vanaf vijf jaar na het beëindigen van de genoemde cursussen, in verband met enige overlap),
Ergotherapeuten en revalidatieartsen met minimaal 5 jaar werkervaring met kinderen met een Centraal Neurologische Aandoening (minimaal 15 uur per week).
Belgische deelnemers dienen de Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie gevolgd te hebben.


Planning en organisatie

Data 2023-2024:

Cluster 1: 2 en 3 oktober en 27 en 28 november 2023 (verplicht basiscluster) 
Cluster 2: 30 januari en 26 maart 2024 (verplicht cluster zitten) 
Cluster 3: 25 maart en 11 juni 2024 (cluster verplaatsen) 
Cluster 4: 29 januari en 10 juni 2024 (cluster arm-hand vaardigheden) 

Lestijden
Maandag: 9.30 uur - 17.30 uur
Dinsdag:  9.00 uur - 17.00 uur

Locatie
Historische Tuinderij De Warmoes
Griftdijk Noord 11
6333 AA  Lent, Nijmegen-Noord
website: www.dewarmoes.nl

Goed bereikbaar per openbaar vevoer, zowel lopend als met de bus bereikbaar vanaf station Nijmegen Lent (ongeveer 10 minuten)

Deelnemers
Minimaal 16 deelnemers en maximaal 20 deelnemers


Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting
Cluster 1: 78 uren (lestijd en minimale uren zelfstudie, video casuïstiek opnemen en voorbereiden) Cluster 2 t/m 4: 39 uren per cluster (lestijd, minimale uren zelfstudie, video casuïstiek opnemen en voorbereiden)

U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere cursisten. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met medecursisten over toepassing van de kennis en vaardigheden voor uw werkveld en vakgebied. De cursus wordt omwille van deze praktische invulling gespreid over een heel jaar waardoor men in de eigen praktijk de casuïstiek kan realiseren.
Voorbereiding bestaat uit het lezen van verplichte literatuur, het zoeken en bekijken van beeldmateriaal en het maken van voorbereidingsopdrachten. U dient de te maken opdrachten, binnen gestelde termijn in te leveren.

Toetsing:
Tijdens de eerste 2 lesdagen wordt het beginniveau in kaart gebracht d.m.v. een toets moment. Tijdens de cursus wordt na elk cluster een toetsingsmoment gecreëerd aan de hand van een video en presentatie.

Borging
Leren gaat verder ook na het volgen van lesdagen
Na het volgen van het verplichte basiscluster kunt u een van de docenten eenmalig consulteren voor persoonlijk advies op maat rondom vragen waar u in uw werksetting tegen aan loopt.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%), toetsing en voldoende actieve participatie.


Accreditatie

KNGF/NVFK: voor het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeut of Algemeen Fysiotherapeut:
Cluster 1; basiscluster (4 dagen): 61 punten.
Cluster 2; thema zitten (2 dagen): 26 punten
Cluster 3; thema verplaatsen (2 dagen): geen punten, aangezien verlenging niet meer mogelijk is bij lopende accreditatieperiode i.v.m. samenvoeging KNGF en SKF.
Cluster 4; thema arm-hand activiteiten (2 dagen): 28 punten.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie:
Cluster 1: basiscluster (4 dagen): 61 punten

Stichting ADAP; voor de ergotherapeuten: 78 punten voor het basiscluster en voor cluster 2 t/m 4: 39 punten per cluster. 

Voor de revalidatieartsen, wordt voor het basiscluster aangevraagd: was voorheen 24 accreditatiepunten van de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA).


Cursuscoördinator
Esther van Bommel (kinderfysiotherapeut) en Bart Snijders (ergotherapeut)

Docenten:
Elvira Revenberg (ergotherapeut)
Maartje van der Steenhoven (ergotherapeut/knowledgebroker CP-net)
Bijke van Dongen (kinderfysiotherapeut)
Bart Snijders (ergotherapeut/knowledgebroker CP-net)
Esther van Bommel (Mspt, kinderfysiotherapeut)


Financiën

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele 10 daagse cursus bedraagt € 2.310,-; voor deelname aan 8 dagen € 1.995,-, voor 6 dagen € 1.620,-, voor 4 dagen € 1.240,- en voor 2 dagen € 735,-.

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
voorschot € 100,- zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 1 augustus 2023 te voldoen en resterend cursusgeld € 2.210,- (10 dagen) € 1.895,- (8 dagen) € 1520,- (6 dagen) € 1.140,- (4 dagen) of € 635,- (2 dagen) per 1 september 2023 middels eenmalige machtiging. Betaling middels een factuur in twee termijnen is tevens mogelijk, de clusters van 2023 worden betaald uiterlijk 1 september 2023 en de clusters die in 2024 gevolgd worden, dienen dan betaald te worden per 1-1-2024.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

 

Inschrijven:
Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

POS cursus

POS staat voor: Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal.

In verband met het nog lopende wetenschappelijk onderzoek voor verdere onderbouwing van de Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal (POS) is het momenteel niet mogelijk om aan te geven wanneer de volgende POS cursus plaats zal gaan vinden.

Mocht u interesse hebben in deze cursus dan kunt u hierover een mail sturen naar: post@stichtingsbok.com.

Wij sturen u dan bericht indien er meer bekend is over deze cursus.
 

Inhoud en leerdoelen:

Het doel van de POS is: het systematisch in kaart brengen van de uitgangssituatie en de vorderingen van een kind betreffende diverse ontwikkelingsdomeinen (conform de KinderRAPP) op het niveau van participatie en activiteiten, om zodoende te kunnen bepalen:

• wat de sterke en zwakke ontwikkelingsdomeinen zijn van een kind: het ontwikkelingsprofiel
• welke normerende vervolgonderzoeken er plaats kunnen/moeten vinden
• wat de eerstvolgende stap in de ontwikkelingsbegeleiding kan zijn (eerst nabijgelegen ontwikkelingstappen)
Met de POS worden de volgende ontwikkelingsdomeinen in kaart gebracht:

• Bewegen: grove motoriek
• Bewegen: fijne motoriek
• Leren
• Communicatie: begrijpen
• Communicatie: duidelijk maken
• Sociaal-Emotioneel
• Persoonlijke verzorging

Door deze brede oriëntering op diverse domeinen van de ontwikkeling is de POS een redelijk uniek instrument.

De POS is een evaluatief instrument voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 5 jaar en kan afgenomen worden door observatie of door een interview met de ouders/verzorgers.

De POS is GEEN normatief instrument. Het is GEEN test om de ontwikkelingsleeftijd te bepalen en het is GEEN screeningsinstrument.

Het is een geschikt instrument voor inter- of transdisciplinaire teams (d.m.v. observatie), maar ook voor monodisciplinair werkende behandelaren in de eerste lijn (d.m.v. interview van de ouders/verzorgers en niet d.m.v. observatie).
De POS kan ingezet worden in:

• Kinderrevalidatie
• Therapeutische peutergroepen
• de eerstelijnspraktijken
o fysiotherapie
o ergotherapie
o logopedie
• MKD, KDC
• Peuterspeelzalen met VVE

En kan afgenomen worden door: Pedagogisch medewerker, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Logopedist, (Ortho)pedagoog. De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Inhoud / thema’s:
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod.

• Dag 1:
o Achtergrond en totstandkoming van de POS
o Doel van de POS
o Psychometrische eigenschappen
o Praktisch afnemen van de POS door middel van:
- Eigen observatie
- Interview bij ouders/verzorgers

• Dag 2:
o Casuïstiek aan de hand van door de cursist zelf afgenomen POS

 

Doelgroep:
Wie kan/mag de POS afnemen?
De POS kan en mag alleen afgenomen worden door professionals die kennis hebben betreffende de algehele ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-5 jaar.
Dit kunnen zowel MBO, HBO als Academisch opgeleide mensen zijn. Denk hierbij aan:

• Pedagogisch medewerkers
• (Kinder) fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• (Ortho)pedagoog

De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

 

Planning en organisatie

Data:
I.v.m. het nog lopende wetenschappelijke onderzoek nog niet bekend.

Tijd:
van 9.30 uur tot circa 17.30 uur

Locatie:
Conferentiecentrum Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk).

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 16 personen.


Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting:
Circa 29 uren (13 uur lestijd en 16 uur zelfstudie).

Voorbereiding en toetsing:
Voorbereiding voor dag 1 bestaat uit het lezen van verplichte literatuur, voor lesdag 2 leveren de cursisten een zelfgemaakte video casuïstiek in en presenteren deze tijdens de lesdag. Het hoofddoel is het zelf lerend en reflecterend omgaan met de POS.
Tevens dient deze casuïstiek als toets voor de gehele cursus.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.


Cursusleiding:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut), Sanne Ries – de Groen (therapeutisch peuterleidster), Wendy Braeken (therapeutisch peuterleidster).


Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij de KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Stichting ADAP voor ergotherapie en logopedie.
 

Financiën

Cursusprijs:
2 daagse cursus € 600,- (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee en S.B.O.K.-certificaat).

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving plannen we extra cursusdata.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk (volgt z.s.m.) met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver en “POS cursus ”op IBAN NL45ABNA051.31.54.485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van de resterende € 500,- (volgt z.s.m.) middels eenmalige machtiging of middels een factuur.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.


Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

Cursus Hard2handle

Cursus: Hard2handle 

“Passend (be)handelen bij kinderen met complexe hulpvragen (voorheen cursus Omgaan met moeilijk gedrag)”

Inhoud en leerdoelen:

Paramedici worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat bij kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand met moeilijk verstaanbaar gedrag, het gedrag “belemmerend” is bij het bereiken van de therapeutische doelstellingen. De vraag die je dan dient te stellen is: Welke intentie zit er achter het gedrag van een kind en hoe reageer je hier goed op? Hoe blijf je professioneel en adequaat handelen als je emotioneel geraakt wordt? Met deze training leer je over verschillende typen probleemgedrag, de mogelijke interventies, je eigen pedagogische stijl en de effecten daarvan. Hoe zet je problemen om in vaardigheden en hoe help je een kind bij het ontwikkelen van die vaardigheden?

Hulpverlening aan een kind is tevens hulpverlening aan ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers zijn direct betrokken bij het behandelproces.

In deze cursus willen wij met name ingaan op de voorwaarden die van essentieel belang zijn om tot een goede interactie te komen met het kind en zijn ouders.

Naast de beroeps gerelateerde zaken zullen vooral de niet beroeps specifieke en professie overstijgende zaken aan de orde komen.

Het uiteindelijke doel is om via een juiste signaalherkenning en aanpak, het gedrag van het kind en de omgang van de ouders met hun kind dusdanig te beïnvloeden, dat de professionele doelstelling op gebied van motoriek, spel en taal bereikt kunnen worden.

De thema’s van de vier dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1:
Starten met een casus, waarin alle elementen zitten die qua stof worden behandeld.
Ochtend: start bewustwording ouderschap gekoppeld aan de theorie van Alice van der Pas/driehoekskunde. Middag: theorie over ontwikkeling, signaalherkenning en ontwikkelingsbehoeften.

Dag 2:
Herkennen van kind, ouder en therapeut kenmerken aan de hand van zelfgemaakte video’s, praktische oefeningen en casusbespreking met betrekking tot de theorie van Alice van der Pas en driehoekskunde. Toepassen en bewustwording van de theorie van de eerste dag.

Dag 3:
Ochtend: theorie ouderschap (TA). Gericht op herkennen en deels toepassen van technieken (praktisch oefeningen). Middag: theorie over mediërend leren en toepassen medierend leren.

Dag 4:
Video casuïstiek aan de hand van zelfgemaakte video’s, gericht op mediërend leren en transactionele analyse. Totale terugkoppeling van de behandelde onderdelen aan de hand van de casus (integraal samenpakken)


Doelgroep:
Afgestudeerde kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

 

 

Planning en organisatie

Data:
Nog niet ingepland, indien u interesse heeft kunt u dit aangeven via ons mailadres: post@stichtingsbok.com, wij nemen dan contact met u op zodra een nieuwe cursus ingepland is.

Lestijden:
Donderdag van 9.30 uur tot circa 17.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot circa 17.00 uur

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk tegen gereduceerd tarief)

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 21 personen.


Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting:
Circa 64 uren (lestijd 26 uur en zelfstudie 38 uur).

Voorbereiding en borging:
U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere cursisten. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met medecursisten over toepassing van de kennis en vaardigheden voor uw werkveld en vakgebied.
Voorbereiding bestaat uit het lezen van verplichte literatuur en het maken van een voorbereidingsopdracht, video-opdrachten met bijbehorende presentaties op dag 2 en 4 en een eindopdracht in de vorm van een reflectieverslag na afloop van de cursus.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen na het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100 %) en voldoende actieve participatie. (voorbereidingsopdracht, video-opdrachten met bijbehorende presentaties en eindopdracht)

Accreditatie:

Geaccrediteerd door de KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie voor het register Vakinoudelijk Algemeen met 40 punten.  Stichting ADAP: voor logopedisten en ergotherapeuten: 31 accreditatiepunten

Docenten:
Harry Crombag, (kinderfysiotherapeut) cursusleider
Bianca Gurian (gedragsdeskundige)
Lilian Purnot (praktisch pedagogisch gezinsbegeleidster)
Mariska Schutte (gedragsdeskundige)
Mea Verhoef (logopediste)


Financiën

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 1.335,-

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor (volgt z.s.m.) met vermelding van naam, voorletters van de inschrijver en Hard2handle 2022 op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per (volgt z.s.m.) middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

 

 

 

 

Vacatures

Vacature docent CNA

Voor de CNA cursus interdisciplinair
Update van actuele inzichten in onderzoek en behandeling van kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA)

Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste ergotherapeut die ons team wil komen versterken! In deze functie ga je lesgeven aan collega ergotherapeuten, fysiotherapeuten uit het werkveld. Je hebt een passie voor het vak en weet deze kennis op een inspirerende wijze over te brengen.

Gevraagd:
• Opleiding ergotherapie
• Ruime ervaring in het werken met kinderen met CNA die problemen ervaren op gebied van zitten
• Brede kennis en interesse over zitten bij kinderen met CNA problematiek (zowel over diagnostiek als behandeling)
• Ervaring in lesgeven (met interactieve werkvormen) of presenteren voor grotere groepen heeft de voorkeur (van de 10 lesdagen CNA wordt gevraagd 3 lesdagen t.a.v. het thema zitten de lesdagen te verzorgen samen met een kinderfysiotherapeut)
• Open houding, goede communicatieve vaardigheden en interdisciplinair samenwerken
• Een masteropleiding is een ‘pre’
• Affiniteit met het gedachten goed van de SBOK: https://www.sbok.nl/index.html

Geboden:
• Een klein en gezellig docententeam van ergo- en kinderfysiotherapeuten
• Samenwerking met kinderfysiotherapeut t.a.v. thema zitten
• Ontwikkelmogelijkheden te denken aan eigen inbreng in de cursus, mogelijk andere cursus dagen ontwikkelen
• 1 cursusjaar tegen kleine vergoeding te volgen
• Centraal gelegen locatie te Nijmegen-Noord: https://www.dewarmoes.nl/
• Betreft een freelance functie (ZZP)

Interesse?
Stuur dan je CV met korte motivatie naar: post@stichtingsbok.com
Nog vragen? Dan ontvangen wij deze ook graag op bovenstaand emailadres, wij nemen dan z.s.m. contact met jou op.

 

Algemene Voorwaarden

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Stichting S.B.O.K.

Op de door de Stichting S.B.O.K. georganiseerde activiteiten zijn de navolgende inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • alle inschrijvingen en annuleringen dienen schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de Stichting S.B.O.K.,
 • inschrijving en plaatsing voor activiteiten geschiedt op volgorde van ontvangst van het voorschot,
 • deelnemers ontvangen een bevestiging van de inschrijving,
 • degenen die niet geplaatst kunnen worden, ontvangen hierover per omgaande bericht, het voorschot wordt onmiddellijk gerestitueerd,
 • na ontvangst van de ontvangstbevestiging van de inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd om deelname kosteloos te annuleren.
 • bij annulering door de deelnemer tot twee maanden voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, zijn geen andere kosten dan het voorschot verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen twee maanden tot een maand voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 50% van het cursusgeld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen een maand tot een week voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 75% van het cursus-geld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer een week of minder voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is het volledige cursusgeld verschuldigd;
 • voor alle hiervoor genoemde termijnen is de datum van ontvangst op het secretariaat van de Stichting S.B.O.K. bepalend.
 • Stichting S.B.O.K. is gerechtigd de cursus te annuleren dan wel uit te stellen indien er minder aanmeldingen zijn dan aangegeven bij het minimaal aantal deelnemers van de betreffende cursus. 
 • Alle informatie die de cursist verstrekt wordt door de Stichting S.B.O.K. en medewerkers vertrouwelijk behandeld.
 • Beeldmateriaal voor praktijkopdrachten alsmede verslagen worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de betreffende cursus.
 • Het is op geen enkele wijze toegestaan om tijdens de lessen foto’s, spraak of video-opnames te maken van het lesmateriaal of van de docent.
 • Inhalen: Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen. De Stichting S.B.O.K. biedt de mogelijkheid om deze dagdelen in te halen bij de eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit weer wordt georganiseerd. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk of per e-mail (post@stichtingsbok.com) bij de Stichting S.B.O.K. te worden gedaan. Voor het inhalen wordt € 60,- per cursusdag in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd bij de bevestigingsbrief van de scholingsactiviteit waarbij de lesdag(en) worden ingehaald.

 

Klachtenprocedure


De Stichting S.B.O.K. streeft ernaar de cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus.

U kunt een eventuele klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan de Stichting S.B.O.K. kenbaar maken via het secretariaat, telefoonnummer: 045-5644844, per e-mail: post@stichtingsbok.com, met in de e-mail vermeld:


• Uw naam, adres en telefoonnummer.
• De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
• Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst. Indien wij langer de tijd nodig hebben, geven wij u een indicatie op welke termijn wij u uitsluitsel kunnen geven.

Klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, de heer J. Gilbert, e-mail: johngilbert@live.nl of telnr: 06-14742460 waarbij het oordeel van de onafhankelijke derde bindend is voor de Stichting S.B.O.K.
 

Privacy policy

Algemeen
Stichting SBOK behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wanneer u deze website heeft bezocht en/of gegevens op deze website heeft ingevuld, zal Stichting SBOK de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om met u in contact te treden. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Uitvoeringswet AVG stelt.

Bezoek website
Stichting SBOK gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan Stichting SBOK. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Gebruik gegevens
De gegevens die u heeft ingevuld, gebruiken wij om te reageren op uw vraag of verzoek. In dit geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens aan derden worden verstrekt.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Stichting SBOK verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Links
Op de website van Stichting SBOK staan links naar websites van andere organisaties. Stichting SBOK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Stichting SBOK is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Bezoekersstatistieken
Als u de website van Stichting SBOK bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Stichting SBOK is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek. Stichting SBOK maakt gebruik van software om bezoekersinformatie te meten en te analyseren.

Gebruik van Cookies
De website van Stichting SBOK maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting SBOK gebruikt de volgende cookies:

PHPSSSID
Deze cookie zorgt ervoor dat de webserver weet welke sessie bij welke gebruiker hoort en is noodzakelijk voor de werking van de website.

_ga
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gat
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

_gid
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Heeft u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina.

Wijziging Privacy Policy
Stichting SBOK behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. De Privacy Policy is online beschikbaar voor inzage.
 

Privacystatement

U kunt het privacystatement van de stichting S.B.O.K. vinden op de pagina "wie zijn wij".

VOBZ

VOBZ staat voor de vereniging “Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen”. Deze vereniging is opgericht in 1976 en is ontstaan op initiatief van Joop Bartholomeus en zijn toenmalig docententeam. De officiële statuten stammen uit 1998. De vereniging heeft 259 leden en 16 ereleden.

Het bestuur bestaat uit; Marlou Essink, voorzitter, Monique van Beneden, secretaris, Diana Wulms, penningmeester, Lotje Maassen, bestuurslid en Miriam Vanderlinden-Speck bestuurslid, allen kinderfysiotherapeuten.
Er wordt jaarlijks een ledenvergadering gehouden op de dag van de studiedag. 

Lid worden van de VOBZ
Als men de volledige cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar gevolgd heeft (FOK cursus) of als men de opleiding Kinderfysiotherapie met goed gevolg heeft afgesloten kan men lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap kost € 25,00 per jaar. Het bestuur wordt hierdoor in staat gesteld om voor de leden jaarlijks een studiedag te organiseren.

Aanmelden lidmaatschap:

Indien u lid wilt worden van de VOBZ kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@vobz.nl

 
Studiedag VOBZ

Jaarlijks wordt er een studiedag georganiseerd, voor leden en introducés. Deze dag heeft meestal dezelfde opzet; één dagdeel is plenair met (vaak theoretische) lezingen en één dagdeel bestaat uit interactieve workshops. De onderwerpen van deze dag hebben allen betrekking op het jonge kind met mogelijke dysfuncties en/of pathologieën en houden uiteraard rekening met de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De laatste jaren is er veel animo voor het symposium en heeft de VOBZ herhalingsdagen georganiseerd. Echter het bestuur zoekt momenteel naar een passende oplossing waarbij er meer geïnteresseerden op dezelfde dag kunnen deelnemen. Er wordt ook altijd een ruime lunchpauze ingepland, zodat alle alumni leden van de FOK cursus en/of opleiding Kinderfysiotherapie gezellig kunnen bijpraten met elkaar! 

 

Onderwerp VOBZ-studiedag 2023:

Variatie gewenst!? of gewenste Variatie


Programma VOBZ-studiedag woensdag 29 november 2023

09.00 - 09.30 uur
Ontvangst en koffie / thee

09.30 - 09.35 uur
Opening door Marlou Essink, voorzitter VOBZ

09.35 - 10.10 uur
“Het vroeg herkennen van een ontwikkelingsachterstand bij het jonge kind” door Jolanda Schieving

10.10 - 10.45 uur
“Variatie in de ontwikkeling van speekselcontrole bij kinderen van 0-4 jaar; signaleren en adviseren”, door Sandra de Groot

10.45 – 11.20 uur
“Orthopedische afwijkingen bij kinderen onder de 4 jaar, Pluis of niet Pluis” door Arno ten Ham

11.20 – 11.50 uur
Koffie en thee pauze

11.50 - 12.25 uur
“Vroegsignalering autisme” door Rianne de Vries

12.25 - 13.00 uur
Algemene Ledenvergadering VOBZ

13.00 - 14.00 uur
Lunch

14.00 - 14.45 uur
Workshop 1: Samenwerking logopedist en kinderfysiotherapeut; communiceren moet je doen! door Milou Derkman

14.50 - 15.35 uur
Workshop 2: De BEER-interventie; als de ontwikkeling niet vanzelf gaat…
BEER-interventie (Blended E-health for children at Early Risk) door Rianne de Vries: BEER is een speelse en laagdrempelige training voor ouders van jonge kinderen (van 12 tot ca. 36 maanden) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, op het gebied van spelen, contact maken, communiceren of het laten zien van flexibel gedrag.

15.35 - 16.05 uur
Koffie en thee pauze

16.05 - 16.50 uur
Workshop 3: Taakanalyse als onderdeel van het klinisch redeneren bij
het jonge kind 0-2 jaar door Miriam Vanderlinden-Speck

Vanaf 16.50 uur
Afsluiting en borrel

 

Datum:
Woensdag 29 november 2023

Plaats:
De Weijer, De Raetsingel 1, 5831 KC te Boxmeer

 

Voorzitter:
Mw. Marlou Essink
Kinderfysiotherapeut, werkzaam in het Amalia Kinderziekenhuis / Radboudumc in Nijmegen en voorzitter VOBZ.

Sprekers:
Mw. Jolanda Schieving
Kinderneuroloog, werkzaam in het Amalia Kinderziekenhuis / Radboudumc in Nijmegen.
Aandachtsgebieden binnen de kinderneurologie zijn bewegingsstoornissen en genetische aandoeningen waaronder neurofibromatose type 1 en het Cowden syndroom.

Mw. Sandra de Groot
Logopedist, werkzaam in het Amalia Kinderziekenhuis / Radboudumc in Nijmegen.
Klinisch aandachtsgebied is neonatologie en het expertisecentrum voor kinderen met Congenitale Hernia Diafragmatica. Poliklinisch aandachtsgebied is het slik- en droolingteam.
Docent bij de Vereniging Docenten KinderNeuroRevalidatie.

Dhr. Arno ten Ham
Kinderorthopeed werkzaam bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en Boxmeer en bij het Radboudumc in Nijmegen.
Tevens consulent bij Klimmendaal Apeldoorn/Arnhem en de Winkelsteegh. Daarnaast plaatsvervangend opleider en decaan in de Sint Maartenskliniek.

Mw. Rianne de Vries
GZ-psycholoog, praktijkeigenaar bij psychologiepraktijk De Kleine Diamant in Katwijk aan Zee.
Werkzaam binnen de basis-GGZ voor kind en jeugd. Hierbij werkt zij graag met (ouders van) hele jonge kinderen, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling.
Daarnaast is zij als BEER-docent werkzaam bij het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind.

Mw. Milou Derkman
(Preverbaal) logopedist, praktijkeigenaar bij Boekelo En Omstreken logopedie, met extra expertise op het gebied van de preverbale logopedie en behandeling van jonge kinderen met communicatie-problemen.

Mw. Miriam Vanderlinden-Speck
Kinderfysiotherapeut, klinisch epidemioloog. Miriam is al meer dan 25 jaar werkzaam als kinderfysiotherapeut in de eerste lijn. Daarnaast is zij als cursusleider en docent verbonden aan de modulaire cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstimulatie bij Kinderen van 0-2 jaar van de SBOK. Ook is zij als docent verbonden aan de opleiding Master Pediatric Physical Therapy van Avans+.

 

Doel en inhoud studiedag:

Het handelen van de kinderfysiotherapeut is allereerst gebaseerd op kennis van groei en ontwikkeling van het bewegingssysteem en de specifiek bij kinderen voorkomende problemen. Daarnaast is het ook gebaseerd op de wederzijdse invloed van verschillende ontwikkelingsgebieden.
We kijken daarom vandaag met elkaar naar het begrip variatie binnen deze verschillende gebieden. . Zowel motoriek, gedrag en communicatie bij het zich normaal ontwikkelende kind kenmerkt zich immers door een grote mate van variatie. De verschillende sprekers geven ons inzicht in hun betreffende vakgebieden. Hoe kunnen we als kinderfysiotherapeuten op een laagdrempelige manier een aantal aspecten meenemen in onze behandeling om het kind en zijn ouders optimaal te kunnen faciliteren. Maar ook wanneer gaat dit ons domein te buiten en moeten we ons zorgen maken en doorverwijzen. Alle sprekers bieden de kinderfysiotherapeuten dan ook handvatten om te beoordelen wanneer er sprake is van alarmsignalen.

In de ochtend kijken we naar variatie door de bril van een kinderneuroloog, logopedist, kinderorthopeed en tot slot door de bril van een psycholoog.

In de middag volgen alle deelnemers drie workshops en komen de volgende onderwerpen aan bod.
*Milou Derkman zal ons in haar workshop meenemen hoe wij communicatie bij het kind kunnen bevorderen binnen onze behandeling en gaat ze met ons in discussie hoe we optimaal kunnen samenwerken met een logopedist.
*Rianne de Vries zal ons in haar workshop meenemen in de opzet van de BEER en wat de kinderfysiotherapeut van deze gedragsaspecten kan meenemen in zijn behandeling van het kind en zijn ouders.
*Miriam Vanderlinden gaat aan de slag met het analyseren van complexe motorische vaardigheden bij verschillende casuïstieken waarbij het proces van klinisch redeneren centraal staat.

 

Doelgroep
Deze studiedag is toegankelijk voor alle VOBZ-leden. Aan de studiedag kunnen maximaal 120 personen deelnemen. Introducés zijn welkom, maar gezien het gelimiteerde aantal deelnemers, kunnen zij alleen participeren indien er na 11 november 2023 nog plaatsen over zijn (zie voor verdere informatie onder inschrijving en plaatsing).

 

Accreditatie
Accreditatie voor het register Kinderfysiotherapie bij het KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.
Aan het begin en einde van de studiedag is er een aan- en afmeldprocedure.

 

Kosten
De kosten voor deze VOBZ-studiedag 2023, inclusief lunch en digitale syllabus, bedragen voor VOBZ-leden € 75,- per persoon en voor introducés € 150,- (inclusief lunch en digitale syllabus) te betalen middels automatische incasso.

 

Inschrijving en plaatsing VOBZ-leden
Inschrijven kan tot uiterlijk 18 november 2023.
Inschrijven kan alleen schriftelijk door middel van het opsturen van een volledig ingevuld en getekend inschrijfformulier met incassomachtiging naar het secretariaat van de Vereniging VOBZ, per post of gescand per email naar: secretariaat@vobz.nl. Plaatsing voor de studiedag geschiedt op volgorde van aanmelding.

Bij aankondiging van de studiedag krijgen leden de tijd om, met voorrang en in volgorde van binnenkomst, in te schrijven. Deze voorkeur inschrijving voor leden eindigt op 11 november 2023.
Vanaf 12 november 2023 worden leden en introducés in volgorde van binnenkomst geplaatst.

Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

De deelnemers krijgen per email een bevestiging van deelname toegezonden. Middels de verstrekte automatische incasso worden de kosten voor deelname omstreeks 20 november 2023 van de desbetreffende bankrekening van de deelnemer afgeschreven. Deze afschrijving geldt als bevestiging van plaatsing voor de studiedag. VOBZ-leden die zich op de dag zelf melden, zonder bevestiging per email en zonder dat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van de VOBZ, kunnen helaas niet toegelaten worden.

 

Inschrijving en plaatsing introducés
De inschrijfkosten van introducés bedragen € 150,- per persoon. Inschrijven kan eveneens tot uiterlijk 18 november 2023 door het opsturen van een volledig ingevuld en getekend inschrijfformulier voor introducés incl. incassomachtiging naar het secretariaat van de Vereniging VOBZ per post of in gescand per email naar: secretariaat@vobz.nl.

Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

Plaatsing van introducés geschiedt alleen indien, na 11 november, het maximale aantal deelnemers met VOBZ- leden niet wordt behaald. Plaatsing voor de studiedag geschiedt op volgorde van aanmelding. Introducés worden daarom expliciet verzocht hun e-mailadres op te geven.

Middels de verstrekte automatische incasso worden de kosten van deelname omstreeks 20 november 2023 van de desbetreffende bankrekening van de deelnemer afgeschreven. Deze afschrijving geldt als bevestiging van plaatsing voor de studiedag.

 

Annulering
Bij annulering na 18 november 2023 wordt geen (inschrijf-) geld gerestitueerd. Mocht u na aanmelding en plaatsing onverwacht toch niet kunnen deelnemen aan de studiedag, laat u dit dan s.v.p. tijdig per email weten aan het secretariaat van de VOBZ secretariaat@vobz.nl. Wij kunnen dan alsnog iemand van de eventuele wachtlijst plaatsen.

 

Literatuur
De literatuurverwijzingen staan reeds in de uitnodiging vermeld die u ontvangt bij aanmelding. De digitale syllabus zal 5 dagen voorafgaand aan de studiedag middels een inlogcode en wachtwoord via de e-mail worden aangeboden. Deze syllabus zal ook hand-outs van de diverse presentaties bevatten. Er wordt op de studiedag geen papieren syllabus uitgereikt.

 

Locatie / Bereikbaarheid
De Weijer, De Raetsingel 1 te Boxmeer, is zowel per auto als met openbaar vervoer te bereiken.
Zie hiervoor de bijgevoegde routebeschrijving.

Tijdens de studiedag bent u telefonisch bereikbaar via de receptie van De Weijer: 0485-574919.
Voor verdere informatie en routebeschrijving: http://www.deweijer.nl

Voor de actuele verkeerssituatie op de studiedag zelf zie ook www.vanAnaarBeter.nl

Met de auto
Parkeren:
Pal voor de deur biedt het Weijerplein iedereen gratis parkeergelegenheid.
Let wel op de blauwe zones, want dan geldt de parkeerschijf.

Met het openbaar vervoer
Met de trein:
U reist naar station Boxmeer. Dit station ligt op tien minuten loopafstand van De Weijer te Boxmeer.

Interne taxi
Mocht 10 minuten lopen een probleem voor u zijn, dan kan er voor een interne taxi gezorgd worden.
U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.
 

Contactgegevens:

Vereniging VOBZ
T.a.v. secretariaat
Julianastraat 33
6441 BS Brunssum
Email: secretariaat@vobz.nl