Boek "Kinderfysiotherapie bij kinderen van 0-2 jaar, een schematische weergave"
Tweede herziene druk 2015
ISBN/EAN nummer: 978-90-824565-0-9

Voorwoord door Prof. dr. Raoul Engelbert

Geachte lezer,

Voor u ligt het boek "Kinderfysiotherapie bij kinderen van 0 tot 2 jaar, een schematische weergave." Moeder natuur geeft het kind onschatbare mogelijkheden om op te groeien. Een aspect daarvan is de motorische ontwikkeling. De kwaliteit en de kwantiteit van bewegen in een functionele context gaan daarbij hand in hand om uiteindelijk te komen tot een individu die zich in de maatschappij staande kan houden. Gezonde kinderen volgen een eigen ontwikkeling. De motorische ontwikkeling ligt bij gezonde kinderen nagenoeg vast maar variaties in de kwalitatieve- en kwantitatieve motorische ontwikkeling zijn uitgebreid beschreven. Maar ook bij kinderen met congenitale- en verworven aandoeningen zijn deze "aandoening gebonden ontwikkelingsprofielen" beschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan visueel gehandicapte kinderen, kinderen die te vroeg zijn geboren en kinderen met een cerebrale bewegingsstoornis. Kennis van deze aandoening gebonden mogelijkheden in motorische ontwikkeling en fysiek functioneren is dan ook voor de kinderfysiotherapeut onontbeerlijk. Het kind met zijn aandoening volgt een ontwikkeling die bij de aandoening past. Daarin verandering aanbrengen is een uitdaging, waarbij goede voorlichting aan ouders en opa's en oma's onontbeerlijk is. De kinderfysiotherapeut is de deskundige rondom gezonde- en aandoening gebonden ontwikkelingsprofielen. Goed en onderbouwd kinderfysiotherapeutisch onderzoek en klinisch redeneren zijn noodzakelijk om de oorzaak op te sporen en een mogelijke kinderfysiotherapeutische interventie te starten. Het met kind en ouders op zoek gaan naar de optimale mogelijkheden van de aandoening gebonden profielen is de kerntaak van de kinderfysiotherapie.

Dit boek draagt daar in hoge mate aan bij. De auteurs zijn er wederom in geslaagd de diagnostiek en de behandeling rondom het bewegen van kinderen tussen 0 en 2 jaar gedetailleerd en onderbouwd te beschrijven. Hun jarenlange ervaring heeft geleid tot dit standaardwerk. Het is geen kookboek, maar een boek met ingredienten en schema's die tot nadenken aanzetten en waaruit bij de zoektocht van de kinderfysiotherapeut kan worden geput om de juiste diagnostiek en behandeling toe te passen. Daarmee wordt de zoektocht verheven tot een kunst van het toepassen.

Ik wens u veel plezier bij deze zoektocht.

Prof. dr. Raoul Engelbert
Amsterdam, 14 september 2015

Samenvatting

Dit geheel herziene boek "Kinderfysiotherapie bij kinderen van 0-2 jaar, een schematische weergave", bevat schematische overzichten met grote hoeveelheden informatie over het onderzoek en de behandeling van kinderen. Het accent van het boek ligt op de leeftijden van 0 tot 2 jaar. Het boek helpt de kinderfysiotherapeut de veelheid aan geleerde informatie overzichtelijk "paraat" te hebben. Een subtitel voor het boek zou kunnen zijn: "weet wat je vergeet".

Het is een werkboek dat meegenomen kan worden tijdens het werk en waarin "vergeten" informatie gemakkelijk terug te vinden is. In het boek staan verschillende soorten schema's. Er staan schema's in die kenmerken van diverse pathologieen bevatten, schema's die helpen bij het differentiaal diagnostisch onderzoeken, en schema's die richtlijnen geven voor de behandeling van kinderen.

Naast schema's over de normale ontwikkeling en het testen van kinderen komen de volgende dysfuncties en pathologie aan de orde: de asymmetrische zuigeling, de billenschuiver /de tenenloper, prematuur geboren kinderen, het kind met hypotonie, kinderen met globale ontwikkelingsachterstand, kinderen met cerebrale parese, kinderen met spina bifida, kinderen met Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (OPBL), kinderen met orthopedische problemen, kinderen met ademproblemen en ten slotte kinderen met sensorische problemen.

Het boek bevat 220 pagina's, talloze tekeningen, afbeeldingen en grafieken in full color, gebonden in een harde kaft.

De auteurs

P.L.M. van Essen, (Mspt). Kinderfysiotherapeut en docent post HBO. Werkzaam geweest als kinderfysiotherapeut in Adelante-Zorggroep, Kinderrevalidatie & Speciaal Onderwijs te Valkenburg a/d Geul en Eerste lijns praktijk Kinderfysiotherapie van Essen te Beek Lb. Docent aan de Thematische cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen van 0-2 jaar (FOK). Docent en cursusleider geweest van de cursus Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA). Docent geweest aan de Master Opleiding Kinderfysiotherapie te Breda en was senior Tutor bij de voormalige NDT-kindercursus. Senior beleidsadviseur bij Adelante-Zorggroep te Hoensbroek.

F.A.M. Sleijpen (Mspt). Kinderfysiotherapeut en docent post HBO. Werkzaam geweest als kinderfysiotherapeut in Adelante-Zorggroep, Kinderrevalidatie & Speciaal Onderwijs te Valkenburg a/d Geul en Praktijk De Bundeling te Brunssum. Docent aan de Thematische cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen van 0-2 jaar (FOK), was docent aan de cursus Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA), was docent verbonden aan de Master Opleiding Kinderfysiotherapie te Breda en senior Tutor bij de voormalige NDT-kindercursus. Als docent verbonden aan de Huisartsen Opleiding te Maastricht voor de onderdelen "normale motorische ontwikkeling en de daarbij behorende disfuncties en pathologie", en diverse andere bij-en nascholings trajecten.

H.M.B. Crombag. Voormalig Kinderfysiotherapeut en docent post HBO. Was werkzaam als kinderfysiotherapeut in Praktijk De Bundeling te Brunssum. Cursusleider en docent aan de Thematische cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen van 0-2 jaar (FOK), Was docent verbonden aan de Master Opleiding Kinderfysiotherapie te Breda en senior Tutor bij de voormalige NDT kindercursus en huidige KNR/CP cursus. Was als docent verbonden aan de Huisartsen Opleiding te Maastricht en Nijmegen voor de onderdelen "normale motorische ontwikkeling en de daarbij behorende disfuncties en pathologie". Bestuurslid Stichting SBOK en voorzitter VOBZ.

Kosten:

De kosten van het boek bedragen EUR 75,00 per boek exclusief verzendkosten. De verzendkosten (per boek) binnen Nederland bedragen EUR 5,00. De verzendkosten (per boek) binnen Europa bedragen EUR 12,50. Verzending buiten Europa op aanvraag.

Verzending van het boek vindt pas plaats na voorafgaande overmaking van het verschuldigde bedrag voor het boek inclusief verzendkosten, voor verzending binnen Nederland derhalve EUR 80,00 en voor verzending binnen Europa EUR 87,50. Na ontvangst van uw betaling wordt het boek u per omgaande per post toegezonden.

Betaling dient plaats te vinden op IBAN: NL45ABNA0513154485 ten name van Stichting S.B.O.K. te Brunssum, onder vermelding van uw naam en adres alsmede de vermelding "Bestelling boek".

Voor betalingen vanuit het buitenland zijn de navolgende (internationale) gegevens op onze rekening van toepassing:
IBAN: NL45ABNA0513154485, BIC: ABNANL2A

Ga naar de contactpagina om het boek te bestellen

Boek Omslag