Historie van de Stichting S.B.O.K.
Medewerkers van de Stichting S.B.O.K.


Historie van de Stichting S.B.O.K.
(Stichting Scholing Begeleiders van het in zijn Ontwikkeling bedreigde Kind).

In 1985 werd de eerste N.D.T.-kindercursus Zuid-Limburg georganiseerd. De eerste overkoepelende organisatie was een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Zuid en het kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord.

De S.B.O.K. werd in 1991 opgericht, nadat Stichting N.D.T.-Arnhem het verzoek had gedaan om de cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar van Dhr. Joop Bartholomeus voort te zetten.

Bij deze Stichting S.B.O.K. waren vanaf dat moment twee cursussen ondergebracht, te weten, de N.D.T.-kindercursus Zuid-Limburg en de cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar (F.O.K.). Deze laatste cursus werd in dat jaar volledig omgebouwd naar de thematische cursus in de huidige vorm.

Vanaf 2003 werd N.D.T.-kindercursus Zuid-Limburg niet meer gedoceerd en werd deze net als alle andere N.D.T.-kindercursussen onder gebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut (N.P.I.) en wordt nu centraal in het land gegeven als cursus kinderneurorevalidatie/CP.

In 2002 werd de cursus C.N.A. voor het eerst gedoceerd. In deze cursus worden vooral de nieuwe inzichten op gebied van onderzoek en behandeling van kinderen met Centrale Neurologische Aandoeningen behandeld.

Vanaf 1991 tot heden is in absolute zin gestalte gegeven aan de doelstelling van de Stichting S.B.O.K. Het geven van scholing aan hulpverleners en opvoeders met betrekking tot onderzoek, begeleiding en behandeling van het kind in de ruimste zin van het woord. Ieder jaar wordt de F.O.K.-cursus en de C.N.A.-cursus georganiseerd.
Het boek "Fysiotherapie bij kinderen van 0-2 jaar, eens schematische weergave", is gerealiseerd.

De F.O.K., de C.N.A.-cursus en de cursus Omgaan met moeilijk gedrag worden geregeld bijgewerkt en vernieuwd c.q. uitgebreid.

Er wordt zorg gedragen voor het organiseren van jubileumcongressen, bijv. "Implementatie van de C.B.O./E.B.R.O. richtlijn spasticiteit".

Er wordt ieder jaar weer een bijdrage geleverd aan het V.O.B.Z.-congres. V.O.B.Z., staat voor 'Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen van 0-2 jaar'. Als men de cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar gevolgd heeft of als men de opleiding kinderfysiotherapie met goed gevolg heeft afgesloten kan men lid worden van deze organisatie en de congressen bijwonen.

Kijk voor nadere informatie onder de knop scholing

Er werd en wordt cursus gegeven in het buitenland o.a. de Nederlandse Antillen, Oostenrijk en Zwitserland.
Nieuwe initiatieven die op stapel staan zijn:

- Cursus Groepstherapie met LEF (Leiderschap, Empathie en Focus) kunst en kunde
- Update van het boek 'Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen 0-2 jaar, een schematische weergave'.


Per 8 december 2010 is de Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. definitief geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroep Onderwijs (CRKBO)

Medewerkers van de S.B.O.K.

Klik op de naam van de medewerker om CV te downloaden
Cursusleiding
Mevr. drs. M.H.A. Vanderlinden - Speck, MPPT, kinderfysiotherapeut-klinisch epidemioloog
Mevr. M.J.R. Kissels, MSc, kinderfysiotherapeut
Mevr. E.E.H. van Bommel, Mspt, kinderfysiotherapeut
Dhr. B. Snijders, ergotherapeut
Mevr. M. Verhoef, logopedist, prelogopedist
Docenten
Mevr. B. van Dongen, kinderfysotherapeut
Mevr. drs. B.H.H. Gurian - Smeets, Orthopedagoog
Mevr. M. van der Steenhoven, ergotherapeut/knowledgebroker CP-net
Mevr. W. Tijhuis, MSc, kinderfysiotherapeut
Mevr. M.J.W. de Vlieger, MSc, kinderfysiotherapeut
Bestuur
Mevr. D.M.J. Wulms, ToP kinderfysiotherapeut, voorzitter
Mevr. drs. W.L. van der Leij-Roelofsen, kinderrevalidatiearts, secretaris
Dhr. J.G.M. van der Vleuten, penningmeester
Dhr. P.L.M. van Essen, Mspt, kinderfysiotherapeut, bestuurslid
Dhr. dr. R.M.J. Moonen, kinderarts-neonatoloog, bestuurslid
Secretariaat
Mevrouw M.M.M. Franscoise - Klabbers, secretaresse
Missie en Visie
Missie en Visie 2023-2028
A.N.B.I.- stichtingen en jaarrekeningen
Toelichting A.N.B.I. stichtingen
Beleidsplan 2023, jaarverslag en jaarrekening 2022 Stichting Fondsenwerving S.B.O.K.
Standaardformulier ANBI Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. 2022
Beleidsplan 2023, jaarverslag en jaarrekening 2022 Stichting S.B.O.K.
Standaardformulier ANBI Stichting S.B.O.K. 2022
Privacystatement
Privacystatement